Title: Boşanma Davasında Geriye Yönelik Telefon Konuşma Dökümleri
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Dec 24
Rating: 5.0

İnsan haklarının devletler ve toplumlar nezdinde ön plana alınmaya başlanması ile birlikte özel yaşama saygı, düşünce ve kanaat hürriyeti, haberleşme hürriyeti gibi kavramlar ile hukuk literatüründe daha fazla karşılaşmaktayız. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile bireyin sadece birey olması nedeniyle sahip olduğu haklar, kabul edilen devletlerce anayasalar-üstü bir güvence mekanizmasına kavuşmuştur.

Kişilerin haberleşme hürriyetinden doğan hakları çerçevesinde dilediği kişi ile dilediği şekilde yazılı, sözlü, elektronik bir biçimde iletişim kurmakta serbesttir. Peki, kişilerin karşılıklı iletişim konularına (bir anlamda içeriğine) ulaşabilmek mümkün müdür? Hangi durumlarda ulaşılabilir? Dileyen herkes ulaşabilir mi?

Boşanma Davalarında Telefon Görüşmeleri Operatörlerden Talep Edilebilir Mi?

Boşanma davalarında mahkemeye delil olarak sunulmak üzere operatörlerden telefon kayıtlarının içeriği talep edilebilir. Ancak kişilerin özel yaşamına ait olan telefon görüşmeleri operatör kuruluş tarafından kayıt altına alınmaz. Kayıt altına alınması, TCK 132. maddede belirtildiği şekliyle ‘’kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu gizlilik ihlali haberleşme içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse, verilecek ceza bir kat artırılır.’’ şeklinde suç unsuru oluşturabilir.

Kanuna aykırı bir biçimde telefon görüşmelerinin kaydedildiği varsayımında bu kayıtların paylaşılması TCK (133/3) hükmünde şu şekilde düzenlenmiştir; ‘’Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen verileri hukuka aykırı olarak ifşa eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve dört bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur’’

Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlâl etmemek koşuluyla boşanma davalarında operatörlerden hangi numaranın hangi tarihte ve kaç defa arandığını öğrenmek üzere talepte bulunulabilir ve bu çerçevede boşanma davasında delil olarak kullanılabilecek bilgilere ulaşabilmek mümkündür. Ancak boşanma davası nedeniyle telefon görüşmelerinin içeriğine ulaşmak gibi bir durum söz konusu değildir.

Avukat Tuğsan YILMAZ
Huk.Fak.Öğ. Alper ÇABUK

Bir önceki Boşanma Hukuku yazısı için; Evlilik Hangi Hallerde İptal Edilebilir?

DMCA.com Protection Status