Title: Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temin Etme Suçu
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Jun 9
Rating: 5.0

Sağlık için tehlikeli madde temin etme suçu Türk Ceza Kanunu’ nda 194. maddede düzenlenmiştir. Sağlık için tehlikeli madde temin etme suçu kanun sistematiğinde kamu sağlığına karşı suçlar başlığı altında düzenlenmiş olup madde içeriğinde sağlık için tehlike oluşturabilecek maddelerin çocuklara, çocuk olmasa dahi akıl hastalarına veya madde bağımlılarına verilmesi yahut tüketimlerine sunulması suç olarak tanımlanmıştır.

Sağlık İçin Tehlikeli Madde

Maddenin sağlık için tehlikeli bir sonuç ortaya çıkarmış olması şart değildir. Herhangi bir minvalde bu tehlikeyi oluşturma ihtimali bulunan madde söz konusu suçun konusunu oluşturabilir. Bu suçun konusu, alkollü içki veya tütün mamulleri gibi sağlık açısında tehlikeli olabilecek her şeydir. Maddenin kullanımının yasak olması veya olmaması, normal besin özelliği taşıyıp taşımadığı ya da miktarının azlığı-çokluğu önemli değildir. Esas olan sağlık için tehlike arz edebilecek durumda olmasıdır. Örneğin kimyasal nitelikteki maddeler de bu kapsamda değerlendirilebilir.

Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temin Etme Suçunun Mağduru

Sağlık için tehlikeli madde temin etme suçunda mağdur çocuk, akıl sağlığı yerinde olmayan kişi veya uçucu madde kullananlar olabilir.

Çocuklar, yaşları gereği henüz ergenlik çağına ermemiş tam ehliyetli olmayan bu sebeple hatalarından, kusurlarında tam olarak sorumlu tutulamayan bireylerdir. Kanun koyucuya göre erginlik 18 yaşını doldurmakla başlar ve bazı hallerde evlenme kişiyi ergin kılar. Dolayısıyla 18 yaşından küçük olan kişiler suçun çocuk sıfatıyla mağduru olabilir.

Akıl hastalarının sağlık için tehlikeli madde temin etme suçunun mağduru olarak değerlendirilmelerinin temel sebebi ayırt etme gücünden yoksun olmalarıdır. Dolayısıyla fiillerinden doğan sorumluluğu kendilerine isnad etmek mümkün olmayacağı gibi kendilerini savunamayacak durumda olmaları da sağlık için tehlikeli madde temin etme suçunda mağdur olarak düzenlenmelerine neden olmuştur.

Bali gibi yapıştırıcı maddeler, tiner, soğutucu spreyler, çakmak gazı, aseton vb. maddeler en yaygın kullanılan uçucu maddelerdir. Bu ve buna benzer uçurucu maddeleri kullananlar da sağlık için tehlikeli madde temin etme suçunun mağduru olabilirler. Yalnız bu bağlamda uçucu ve uyuşturucu madde ayrımının iyi tespit edilmesi ve anlaşılması gerekmektedir. Uyuşturucu madde ile ilgili suçlar söz konusu maddeden ayrı olarak Türk Ceza Kanunu’ nda düzenlenmiştir. Kanun gerekçesinde de bu husus vurgulanmıştır.

Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temini

Burada üzerinde durmamız gereken iki önemli husus vardır. Verme ve tüketimine sunma. Kanun metninden anladığımız verme ve tüketimine sunma fiillerin aynı şeyi ifade etmediğidir. Verme fiili her halükarda tüketime sunmak için gerçekleşmemiş olabilir. Bulundurma, taşıtma, nakletme gibi saiklerle de hareket edilmiş olabileceği gibi hakimiyet alanına sokulması ve tedbirsizlik bu kapsamda değerlendirilebilir. Verme yahut tüketimine sunma durumunda da sağlık için tehlikeli madde temin etme suçu oluşmuş olacaktır. Suça teşebbüs de suç işlenmiş gibi cezalandırılır.

Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temin Etme Suçu Cezası

Sağlık için tehlikeli madde temin etme suçu bakımından suçu işleyen, gerçekleştiren altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun soruşturulması ve kovuşturulması Cumhuriyet Savcısı tarafından re’sen yapılır. Bu suçta yetkili mahkeme Sulh Ceza Mahkemeleri’ nin kaldırılmasıyla beraber Asliye Ceza Mahkemeleri olmuştur.

Konu ile ilgili görüş ve sorularınız için aşağıda yer alan yorum yap kısmını kullanabilir, bir önceki yazımız olan Kişisel Verileri Verme, Yayma, Ele Geçirme Suçu başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.