Title: E-Ticaretin Düzenlenmesi Ve İstenmeyen Sms Ve E-Mail Reklamları
Reviewed by Av.Tuğsan YILMAZ on Apr 15
Rating: 5.0

Günümüzde ticari yaşamın olmazsa olmazlarından olan reklamcılık sektörü ile firmalar, isimlerini geniş kitlelere ulaştırmak suretiyle mal veya hizmet satışlarını artırıp daha yüksek kâr marjlarına ulaşmayı hedeflemektedirler. Reklamcılık sektörü firmaların kamuoyu ile buluşma noktasında hayatî bir önem arz etmektedir. Reklamcılık birçok şekilde yapılabilmektedir. Özellikle teknoloji ve internet çağının getirdiği avantajlar sayesinde firmalar tek bir SMS veya tek bir e-mail ile geniş kitlelere kolaylıkla erişebilmektedir.

Bu durumun şirketlerin ticari faaliyetlerini olumlu yönde etkilediği aşikârdır. Ancak reklamcılık için bu yola başvuran binlerce şirket olduğunu göz önüne aldığımız takdirde tüketici konumundaki bireylere gönderilen SMS, e-mail veya sesli çağrılar kullanıcılara gün geçtikçe rahatsızlık verme boyutuna ulaşmıştır. Kişilerin hiçbir alakası olmaksızın izinsiz, gelişigüzel olarak gönderilen SMS ve e-mailler ile tabiri caizse başı derttedir. Tüketicilerin hiç alışveriş dahi yapmadığı firmaların söz konusu kişisel verilere nasıl ulaştığı da ayrı bir merak konusudur. Bilinmelidir ki kişilerin rızası olmaksızın kişisel verilerinin üçüncü kişiler ile paylaşılması da bir şahıs varlığı hakkı ihlali teşkil etmektedir. Sonuç olarak bu reklamcılık kanalı artık kişilerin şahsi haklarına yönelik ihlâller oluşturacak boyuta gelmiştir. Ancak firmaların da reklamcılık ve firmalarını tanıtma haklarını tamamen ellerinden almak hakkaniyete aykırıdır. Yakın tarihte bu hususta hiçbir yasal düzenleme olmaması ile birlikte toplumun bu konuda bir talebi oluşmuş ve kanun koyucu 23.10.2014 tarihli 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’u (ETDHK) kabul ederek bu konudaki mağduriyetin giderilmesinde bir yasal dayanak oluşturmuştur.

(ETDHK)’ nın altıncı maddesinin ilk fıkrasında yer alan hükme göre; ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilir. Kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla alıcının iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz.

7. maddede yer alan hüküm ise tam anlamıyla bir nokta atışı olmuştur. Hükme göre; Ticari elektronik iletinin içeriği, alıcıdan alınan onaya uygun olmalıdır. Bu hükümle de kullanıcıların hiçbir ilgisi, talebi olmayan içeriklere maruz kalması da önlenmek istenmiştir.

8.maddede ise tamamen kişilerin şahsi haklarının korunmasına yönelik olarak şu hüküm yer almaktadır; alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilir. Bu kanunla birlikte yasalara uymayanları 1000 ile 50.000 TL arasında değişen idarî para cezaları beklemektedir. Ne var ki, 15. maddede yer alan yürürlük hükmüne göre ise söz konusu kanunun 1.5.2015 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. Anlaşılan o ki tüketicilerin bu konudaki mağduriyeti kanun yürürlüğe girene dek devam edecektir.

Avukat Tuğsan YILMAZ
Alper ÇABUK

Bilişim Sistemleri Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık Suçu yazımızı okudunuz mu?