Title: İNTERNET ORTAMINDA HAKARET
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on May 13
Rating: 5.0

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ

Esas : 2004/8763

Karar : 2005/21445

Tarih : 05.12.2005

İNTERNET ORTAMINDA HAKARET


ELEKTRONİK POSTA HAKARET (eposta – email ile Hakaret ve Sövme) 


HAKARET SÖVME


IP ADRESİNDEN SUÇUN İŞLENDİĞİ BİLGİSAYARIN TESPİTİ GEREKLİLİĞİ (Kamuya Açık İnternet Kafeden Gönderilen Mesaj)

TCK.125

Kendisine zayıf not veren öğretim görevlisi, mağdur ile birkaç kişiye gönderdiği “e-posta” iletisiyle mağdura sövmekten ibaret eyleminde; Sözü edilen iletiyi internet servis sağlayıcısından gönderen bilgisayarın ( ip ) numarasının sorulması, bu yolla bilgisayarın kime ait olduğunun saptanması sonucunda karar verilmelidir.

 

 DAVA VE KARAR

 

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

 YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ KARARI

 

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak; sanığın kendisine zayıf not veren öğretim görevlisi, mağdur ile birkaç kişiye gönderdiği “e-posta” iletisiyle mağdura sövmekten ibaret eyleminde;
Sözü edilen iletiyi internet servis sağlayıcısından gönderen bilgisayarın ( İ.P ) numarasının sorulması, bu yolla bilgisayarın kime ait olduğunun saptanması sonucuna göre;
1- İnternet kafe gibi umuma açık yerlerde bulunan bir bilgisayardan ileti gönderilmiş ise sanığın beraatine,
2- Sanığın evi ya da işyerinde bulunan kişisel bilgisayarından gönderilmiş ise mahkumiyetine,
3- Olayla ilgisi bulunmayan bir üçüncü kişinin kişisel bilgisayarından gönderilmiş ise, bu şahsın tanık olarak dinlenmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken,
Eksik soruşturma sonucu yazılı biçimde hüküm kurulması,

SONUÇ

 

 Yasaya aykırı ve O yer C.Savcısının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden ( HÜKMÜN BOZULMASINA ), yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine,  oybirliğiyle karar verildi.