Title: Mesafeli Satışlarda Ön Bilgilendirme Yükümlülüğü
Reviewed by Avukat Tuğsan YILMAZ on May 5
Rating: 5.0

Mesafeli satışlarda alıcıların olası mağduriyetlerine mahal vermemek ve satıcının hukuka aykırı bir şekilde alıcıdan haksız kazanç sağlaması, aşırı yararlanması (gabin) veya belli başlı haklarını gasp etmesinin önüne geçebilmek için mesafeli satış sözleşmeleri ve ön bilgilendirme formları kanun koyucu tarafından e-ticaret hukuku kapsamında kanunla ve yönetmelikle düzenlenmiştir.

Ön bilgilendirme formunda yer alması gereken hususlar 27 Kasım 2014 tarih ve 29188 sayılı yönetmeliğin 5. maddesinde düzenlenmiştir. Bu yönetmeliğe göre satıcı ve sağlayıcıların tüketiciyi bilgilendirmek zorunda olduğu taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça değiştirilemeyen hususlar şunlardır;

Sözleşme konusu mal ve hizmetin temel nitelikleri,

Satıcı veya sağlayıcının adı veya unvanı, varsa MERSİS* numarası;

* MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) elektronik ortamda ticaretle uğraşan işletmelerin ticari sicillerinin ve alenî bilgilerinin yer aldığı sanal bir platformdur.

Tüketicinin satıcı veya sağlayıcı ile herhangi bir şekilde irtibat kurmasına imkân veren, satıcı veya sağlayıcının açık adresi, telefon numarası ve benzeri iletişim bilgileri,

Mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam fiyatı, niteliği itibariyle önceden hesaplanamıyorsa fiyatın hesaplanma usulü, varsa tüm nakliye, teslim ve benzeri ek masraflar ile bunların önceden hesaplanamaması halinde ek masrafların ödenebileceği bilgisi,

Sözleşmenin kurulması aşamasında uzaktan iletişim aracının kullanım bedelinin neden olabileceği ek maliyet,

Cayma hakkının olduğu durumlarda; bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler ile cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri,

Tüketicinin hangi hallerde cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgilendirme,

Satıcı veya sağlayıcının talebi üzerine, varsa tüketici tarafından ödenmesi veya sağlanması gereken depozitolar ya da diğer mali teminatlar ve bunlara ilişkin şartlar,

Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceklerine dair bilgilendirme.

Ön bilgilendirme formu sonradan alıcı aleyhine ek ödemelerin tahakkuk ettirilmesi veya oluşabilecek ihtilaflar açısından bir sigorta vazifesi görmektedir. Ön bilgilendirme formu alıcı tarafından görülüp onaylanmadıkça satış gerçekleşemez.

Yönetmeliğin 6. maddesinde ise formda alıcıların, kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun olarak en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde satıcı veya sağlayıcı tarafından yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bilgilendirilmek zorunda olduğu belirtilmektedir.

Bu madde ile reklamcılık sektöründe sıklıkla kullanılan küçük puntolu sözleşmenin niteliğini barındıran ‘hayalet’ bilgilendirmelere karşı tüketicinin korunması esas alınmıştır. Nitekim 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4. maddesinde de yazılı sözleşmeler ile bilgilendirmelerin en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir.

Avukat Tuğsan YILMAZ
Alper ÇABUK

Bir önceki Bilişim Hukuku yazısı; Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Cayma Hakkı