SORUNUZ MU VAR?

avukat

/Tag:avukat

Tasarrufun İptali Davası

Tasarrufun iptali davası, borçlunun üçüncü kişilerle yaptığı tasarruf işlemlerinin(örneğin gayrımenkulün devri) alacaklıları tarafından geçersizliğini sağlamak üzere açılır.

Yargıtay tasarrufun iptali için şu tanımı kullanmaktadır; Malın, borçlunun mal varlığına iade edilmeden, icra takibi ile alacağın tahsiline imkân veren şahsi bir davadır. Bu dava sonunda alınacak karar ile tasarrufa konu mal cebri icra yoluyla satılabilir ve mal bedelinden […]

Yazan |Ağustos 24th, 2015|Genel|16 Yorumlar

Biyogüvenlik Kanunu Ve Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar

Biyoloji, genetik, GDO, zehir, gıda, kanserojen…  Bu makaleyi günlük yaşantımızda çokça karşılaştığımız bu terimler ile ilgili basitleştirilmiş bilimsel ifadelere başvurarak, bu terimlerin insan sağlığına etkileri ve yasal zeminde incelemek maksadıyla kaleme aldım.

Gelişen teknoloji ile birlikte bilimsel anlamda da büyük atılımlar yaşanmaktadır. Nanoteknoloji, genetik bilimi ve mühendisliği bu anlamda ilkel biyolojik deney metotlarını çoktan geride bırakmış […]

Yazan |Mayıs 28th, 2015|Genel|Yorum Yok

Evlenmeye Engel Olan Nedenler Nelerdir?

Toplumsal düzenin korunması açısından bir gereklilik olan hukuk kuralları, özelliğine göre farklılık göstermek üzere, birtakım hukuki sonuçlar doğurmanın yanısıra, kişi davranışlarını çeşitli yaptırımlara tabi tutarak düzenlemektedir. Medeni hukukta normun ihlali sonucunda, bu kuralları ihlal edenlere karşı uygulanan, hükümsüzlük, iptal ve tazminat gibi görünümleri olan müeyyideler ise, kamu düzeni ve sosyal dirliğin işleyişi bakımından önem arz […]

Yazan |Ocak 5th, 2015|Aile ve Şahıs Hukuku|2 Yorumlar

Ölümlü İş Ve Trafik Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Kaynağını (TBK 53/3) hükmünden alan destekten yoksun kalma tazminatı, haksız bir fiile maruz kalan kişinin ölümü durumunda ölenin yardımından mahrum kalacak kişilere ödenebilen özel bir tazminat türüdür. Söz konusu hükme göre; Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar tazminattaki özel durumlar başlığı altında düzenlenmiştir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Oluşumu

Öncelikle ölen kişi ile tazminat talebinde […]

Yazan |Aralık 11th, 2014|İş Hukuku|Yorum Yok