SORUNUZ MU VAR?

Belgede Sahtecilik Suçu

/Tag:Belgede Sahtecilik Suçu

Resmi Ve Özel Belgede Sahtecilik Suçları

Özel Belgede / Evrakta Sahtecilik Suçu (TCK 207)

Korunan Hukuki Değer;  kamu güvenidir. Resmi belgeler derecesinde olmasa da kanıt özelliği taşır ve hukuki değer taşırlar. Toplumun bu belgelerin gerçekliğine ve geçerliliğine duyduğu güven korunur. Ayrıca özel belgeye dayanan kişisel yararların korunması da amaçlanmıştır. Suç TCK sistematiğinde kamu güvenine karşı suçlar başlığı altında düzenlenmiştir.

Fail; özel faillik niteliği […]

Yazan |Temmuz 27th, 2015|Ceza Hukuku|23 Yorumlar