SORUNUZ MU VAR?

Boşanma davası aldatma tazminat

/Tag:Boşanma davası aldatma tazminat

Aldatma Nedeniyle Boşanmada Püf Noktalar

Türk Medeni Kanunu, boşanma sebeplerini özel sebepler ve genel sebepler olmak üzere iki kolda ele almıştır. Boşanma sebepleri TMK (161-166) maddeleri arasında düzenlenmiştir. Sebepleri incelemeden evvel öncelikle kusur kavramını açıklamakta fayda olduğu kanaatindeyim. Kusur; hukuken meşru olmayan, hoş görülmeyen ve kendine has yaptırımlara tabi olan bir davranıştır.

Boşanmanın Özel Sebepleri

Kanunda diğer boşanma sebeplerinden farklı olarak özel […]

Yazan |Ekim 4th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|4 Yorumlar