Title: Aldatma Nedeniyle Boşanmada Püf Noktalar
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Oct 4
Rating: 5.0

Türk Medeni Kanunu, boşanma sebeplerini özel sebepler ve genel sebepler olmak üzere iki kolda ele almıştır. Boşanma sebepleri TMK (161-166) maddeleri arasında düzenlenmiştir. Sebepleri incelemeden evvel öncelikle kusur kavramını açıklamakta fayda olduğu kanaatindeyim. Kusur; hukuken meşru olmayan, hoş görülmeyen ve kendine has yaptırımlara tabi olan bir davranıştır.

Boşanmanın Özel Sebepleri

Kanunda diğer boşanma sebeplerinden farklı olarak özel olarak düzenlenen boşanma sebepleri bu kategoride yer alır. Bu sebepler kanunda yer alan sıraya göre; zina, hayata kast pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı şeklindedir.

Zina

TMK 161. Maddede düzenlenen zinanın kanunda yer alan bir tanımı olmamakla birlikte Türk Dil Kurumu sözlüğünce; aralarında evlilik bağı olmayan kişiler arasındaki cinsel ilişki şeklinde tanımlanmaktadır. Bu konuda kanunda açık bir tanım bulunmaması farklı yorumlamalara yol açabilmektedir. Farklı cinsten, evlilik bağı olmayan kişilerce cinsî münasebet su götürmeksizin zina sebebidir peki ya bu durum aynı cinsten evlilik bağı bulunmayan kişilerce gerçekleştiğinde yine zina mıdır tartışmaya açıktır. Yargıtay emsal kararlarında da böyle bir dosyaya rastlamadım ancak bu durum en basitinden eşlerin birbirlerine olan sadakat yükümlülüğüne aykırı bir davranıştır.

Bu paradoks, ‘doktrinde eşcinsel ilişkiler boşanma sebebi olarak zina sayılmaz ve haysiyetsiz hayat sürme sebebine dayanılarak boşanma davası açılabilir‘ şeklinde yer almaktadır. Özellikle doktrindeki bu görüşler bizi, eşcinsel insanların haysiyetsiz insanlar olduğu şeklinde bir genellemeye götürebilmektedir. Anayasanın 25.maddesinde yer alan Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebep olursa olsun kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz. Kişisel kanaatimce zina sebebiyle boşanma ile birlikte evlilik birliğinin temelinden sarsılması talebiyle de boşanma davası açılabilir.

Evlilik dışı cinsel ilişkide bulunan eş kusurlu taraftır. Evlilik dışı cinsî ilişkinin süreklilik arz etmesi şeklinde bir durum söz konusu değildir. Eşlerden birinin bir defa evlilik dışı cinsî münasebette bulunması yeterlidir.

Zinada Hak Düşürücü Süreler

Dava açma hakkı olan eş, boşanma sebebini öğrenmesinden itibaren 6 ay ve her halde zina eyleminin üzerinden 5 yıl geçmesiyle dava hakkı düşer.(TMK 161/2)

Av. Tuğsan YILMAZ
H.A. ÇABUK

Bir önceki yazı; Boşanmada Genel Nedenler Nelerdir?