SORUNUZ MU VAR?

Boşanma Temyiz Dilekçesi

/Tag:Boşanma Temyiz Dilekçesi

Boşanma Davasının Temyizi Mümkün Müdür?

Temyiz kavramı mahkemede sonuçlanan kararın haksız olduğu inancıyla, daha yüksek yargı mercilerince incelenmesidir. Tarafların her biri hakkaniyete aykırı olarak sonuçlandığını düşündüğü davaları temyiz etme hakkına sahiptir. Diğer hukukî davalar gibi boşanma davaları da temyiz edilebilmektedir. Türk Hukukunda temyiz makamı Yargıtay’dır.

TEMYİZ SÜRECİ

Dava ile ilgilenen yetkili mahkeme, söz konusu dava ile ilgili kararını kesinleştirmiş olması gerekmektedir zira […]

Yazan |Ekim 29th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|115 Yorumlar