SORUNUZ MU VAR?

E-Mail ile Hakaret Şikayeti

/Tag:E-Mail ile Hakaret Şikayeti

İnternet Vasıtasıyla İşlenen Hakaret Suçu Ve Ceza Davası

Türk Ceza Kanunu’ nun 125-131 maddeleri arasında düzenlenmiş olan hakaret suçu; yüz yüze, sesli iletişim araçlarıyla, seslerin kaydedilmesiyle, görüntülü olarak, alenen yahut gıyaben veya basın yayın organları aracılığıyla işlenebildiği gibi internet vasıtasıyla da işlenebilmektedir.

Hakaret suçu kişinin şeref ve haysiyeti ile ilgili yapılan onur kırıcı ve aşağılayıcı söz ve içerikleri kapsamaktadır ve soruşturması ile kovuşturulması mağdurun […]

Yazan |Nisan 20th, 2014|Ceza Hukuku|75 Yorumlar

İNTERNET ORTAMINDA HAKARET

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ

Esas : 2004/8763

Karar : 2005/21445

Tarih : 05.12.2005

İNTERNET ORTAMINDA HAKARET

ELEKTRONİK POSTA HAKARET (eposta – email ile Hakaret ve Sövme) 

HAKARET SÖVME

IP ADRESİNDEN SUÇUN İŞLENDİĞİ BİLGİSAYARIN TESPİTİ GEREKLİLİĞİ (Kamuya Açık İnternet Kafeden Gönderilen Mesaj)

TCK.125

Kendisine zayıf not veren öğretim görevlisi, mağdur ile birkaç kişiye gönderdiği “e-posta” iletisiyle mağdura sövmekten ibaret eyleminde; Sözü edilen iletiyi internet servis sağlayıcısından gönderen bilgisayarın ( ip ) numarasının sorulması, bu yolla bilgisayarın kime […]

Yazan |Mayıs 13th, 2013|Fikri, Sinai Haklar ve Bilişim Hukuku|3 Yorumlar