SORUNUZ MU VAR?

Hatalı Tedavi Nedeniyle Tazminat Davası

/Tag:Hatalı Tedavi Nedeniyle Tazminat Davası

Yanlış / Hatalı Tedavi Nedeniyle Malpraktis Davaları

Türk Tabipler Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları içerisinde malpraktis kavramı; bilgisizlik, tecrübesizlik ya da hekimin hatasından dolayı hastanın zarar görmesi şeklinde açıklanmıştır.  Bu tür olumsuzluklar sebebiyle hastanın zarar görmesi halini hukuk sistemimiz güvence altına almıştır.

İnsanların en üst düzey ve aslî haklarından olan yaşama hakkı ve bununla birlikte sağlık hakkının hasta açısından tehlike içerisinde olduğu aşikârdır. […]

Yazan |Temmuz 22nd, 2015|Sağlık Hukuku|4 Yorumlar