SORUNUZ MU VAR?

Hayata Kast Nedeniyle Boşanma Davası

/Tag:Hayata Kast Nedeniyle Boşanma Davası

BOŞANMA SEBEBİ OLARAK ŞİDDET KAVRAMI

İnsanlık tarihi boyunca var olan, zamana ve topluma göre değişmesiyle birlikte saldırganlık güdüsünün dışa vurum şeklinde vücut bulduğu bir olgu olarak şiddet, bilimsel gerçeklere göre, kaynak açısından toplumsal ve çevresel birtakım faktörlerin sentezi sonucu ortaya çıkan ve temelinde tek bir nedeni barındırmamasının yanında psikolojik, ahlaki, siyasi, ekonomik ve hukuksal olarak kategorize edilebilen, güç ve baskıyı […]

Yazan |Şubat 10th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

HAYATA KAST NEDENİYLE BOŞANMA

Özel boşanma nedenlerinden biride 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 162. maddesinde belirtilen hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış nedeniyle boşanmadır. Madde metni “*Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir.
*Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden […]

Yazan |Nisan 25th, 2013|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok