SORUNUZ MU VAR?

İş Hukukunda Eşit Davranma İlkesi

/Tag:İş Hukukunda Eşit Davranma İlkesi

İŞÇİYE EŞİT DAVRANMA İLKESİ

Eşitlik ilkesi temelini anayasadan alan bir ilkedir. TC Anayasası’nın 10.maddesine göre “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” Eşitlik ilkesine ayrıca Anayasa’nın 55 maddesinde de atıf yapılmıştır. Ücrette adaletin sağlanması başlıklı 55.maddeye göre “Ücret emeğin karşılığıdır.Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret […]

Yazan |Kasım 19th, 2012|İş Hukuku|7 Yorumlar