SORUNUZ MU VAR?

İşçinin Gerçek Ücret Ve SGK Primlerinin Tespit Davası

/Tag:İşçinin Gerçek Ücret Ve SGK Primlerinin Tespit Davası

İşçinin Sigorta Primlerinin (SGK) Eksik Yatırılması Davası

İş kanunu uyarınca, ister belirli süreli ister belirsiz süreli hizmet akdi söz konusu olsun, işveren işçiyi sigortalı olarak çalıştırmalı ve gerçek maaşı üzerinden sigorta primlerini ilgili kuruma yatırmalıdır. Kural olarak işçinin aldığı brüt tutar hesaplanarak SGK ya bu tutar üzerinden bildirim yapılmalıdır. Bu primleri yatırma yükümlülüğü işverene aittir. Ancak uygulamada zaman zaman primlerin –gerçek olmadığı […]

Yazan |Ağustos 7th, 2015|İş Hukuku|139 Yorumlar