SORUNUZ MU VAR?

işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshi

/Tag:işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshi

İşçinin Sigorta Primlerinin (SGK) Eksik Yatırılması Davası

İş kanunu uyarınca, ister belirli süreli ister belirsiz süreli hizmet akdi söz konusu olsun, işveren işçiyi sigortalı olarak çalıştırmalı ve gerçek maaşı üzerinden sigorta primlerini ilgili kuruma yatırmalıdır. Kural olarak işçinin aldığı brüt tutar hesaplanarak SGK ya bu tutar üzerinden bildirim yapılmalıdır. Bu primleri yatırma yükümlülüğü işverene aittir. Ancak uygulamada zaman zaman primlerin –gerçek olmadığı […]

Yazan |Ağustos 7th, 2015|İş Hukuku|139 Yorumlar

İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİ TARAFINDAN DERHAL FESHİ VE SEBEPLERİ

4857 Sayılı İş Kanunu’ nun 24. maddesi işçinin iş sözleşmesini derhal ve tek taraflı olarak feshedebileceği halleri düzenlemektedir. İş Kanunu 24/I sağlık sebepleri nedeniyle, 24/II ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri nedeniyle, 24/III zorlayıcı sebepler nedeniyle iş sözleşmesinin işçi tarafından derhal ve tek taraflı olarak feshedilebileceği halleri düzenlemiştir. Madde içeriğinden de anlaşılabileceği üzere […]

Yazan |Temmuz 2nd, 2012|İş Hukuku|56 Yorumlar