SORUNUZ MU VAR?

Rüşvet Suçu

/Tag:Rüşvet Suçu

Rüşvet ve İrtikap Suçları Davaları

Rüşvet ve irtikap suçları TCK’nın ‘Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler’ başlıklı dördüncü kısmının ‘Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar’ başlıklı bölümünde düzenlenmiştir. Başlıkta geçen Kamu idaresi terimi, idarenin kuruluşunu, personelini ve teşkilatı ile eylem ve işlemlerini ifade etmektedir. Bu suçlarda kamusal kurumların düzenli işleyişi, kamu görevlilerinin tarafsızlığına ve idareye duyulan güven […]

Yazan |Kasım 18th, 2015|Ceza Hukuku|2 Yorumlar