SORUNUZ MU VAR?

Tapu İptal Davası

/Tag:Tapu İptal Davası

Muvazaa ( Danışıklılık-Hile) Nedeniyle Tapu İptal Davası

Muvazaa Nedir, Çeşitleri Nelerdir?

Tarafların üçüncü kişileri aldatmak amacıyla gerçek durumu gizleyerek kendi gerçek iradelerine uymayan ve kendi aralarında geçerli olmayan bir hususta anlaşmalarına muvazaa denir.

Gerçek irade görünen işlemin yapılmasına yönelik olmadığı halde, üçüncü kişileri aldatma maksadıyla anlaşma söz konusudur.( 7.10.1953 Tarih, 8/7 Sayılı Yargıtay içtihadı Birleştirme Kararı) Dolayısıyla muvazaalı bir hukuki işlemden bahsedebilmek için üç […]

Yazan |Ağustos 21st, 2015|Genel|86 Yorumlar

Tapu İptal Ve Tescil Davası

Tapu İptal ve Tescil Davası Nasıl Açılır?

Mülkiyet hakkı kişiye maliki olduğu şey üzerinde, hukuk düzeninin sınırları içerisinde, istediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisi verir. Kişi tasarruf yetkisine dayanarak o şeyi kullanabilir, yok edebilir veya başkasına devredebilir.  Malik malını haksız olarak elinde bulunduran kişiye karşı istihkak davası açabileceği gibi her türlü haksız el atmanın […]

Yazan |Ağustos 13th, 2015|Genel|229 Yorumlar