SORUNUZ MU VAR?

Zina Sebebiyle Boşanma Avukatı

/Tag:Zina Sebebiyle Boşanma Avukatı

Aldatma Nedeniyle Boşanmada Püf Noktalar

Türk Medeni Kanunu, boşanma sebeplerini özel sebepler ve genel sebepler olmak üzere iki kolda ele almıştır. Boşanma sebepleri TMK (161-166) maddeleri arasında düzenlenmiştir. Sebepleri incelemeden evvel öncelikle kusur kavramını açıklamakta fayda olduğu kanaatindeyim. Kusur; hukuken meşru olmayan, hoş görülmeyen ve kendine has yaptırımlara tabi olan bir davranıştır.

Boşanmanın Özel Sebepleri

Kanunda diğer boşanma sebeplerinden farklı olarak özel […]

Yazan |Ekim 4th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|4 Yorumlar

Aldatılan Eş, Zina Yapan Üçüncü Kişiye Tazminat Davası Açabilir Mi?

Eski çağlardan günümüze, toplumlarda genel zihniyetin bir görünümü olarak doğan, evliliklerin bekası açısından sadakatin zaruret olarak kabul edilmesinin genel mantalitesine göre, evlilik birliğinin vuku bulmasıyla birlikte bu birliğin süreklilik arz etmesi için eşlerin, evliliğin bekası için mutluluğu elbirliğiyle sağlamalarının yanında birbirlerine sadık kalmaları da gerekmektedir. Özellikle Türk toplumu ile evlilik kurumu bağlamında sadakat hususları birlikte […]

Yazan |Mayıs 16th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|26 Yorumlar

Aldatma Nedeniyle Boşanmada İspat

İnsanın var olduğu ilk çağlardan günümüze kadar geniş bir yelpaze ekseninde değerlendirilen, kültür, sosyal çevre ve kişilerin hayat tarzlarının bir görünümü olarak somutluk kazanan ilişkiler, dinamik bir yapıya sahip olan günümüz dünyasında, özellikle gelişen teknolojinin sunduğu imkanların toplumca hoş karşılanmayan davranışların gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılmasıyla birlikte bireylerin birbirine yabancılaşması ve sadakat duygusunun insanların yaşamlarında belki de […]

Yazan |Mart 16th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|16 Yorumlar

BOŞANMA NEDENLERİ HAKKINDA KISA BİLGİLER

Medeni Kanunumuz boşanma sebeplerini 161-166 madde arasında saymıştır. 166. madde hariç diğer maddeler boşanmanın sebeplerini özel olarak düzenlediği için onlara özel boşanma nedenleri denmektedir.

 Zina

 Zina Medeni Kanun madde 161’de açıklanmıştır. ‘’ Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir.  Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde zina eyleminin üzerinden […]

Yazan |Ocak 17th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

ÖZEL BİR BOŞANMA SEBEBİ: ZİNA

Değişen ve gelişen dünya ile hayat standartlarının iyileşmesi, bireylerin, dolayısıyla da toplumların hayatlarındaki birçok konuyu yeniden düzenlemelerine olanak tanımakta ve bu olanaklar ile birlikte de kişiler, yaşamlarına yeni içerikler kazandırmaktadırlar. Evrensel gelişime fırsat veren bu ilerlemeler, ne yazık ki birçok problemi de beraberinde getirmektedir. Sürekli bir değişim ve gelişim içerisinde olan dünya ile bireyler de […]

Yazan |Aralık 26th, 2013|Aile ve Şahıs Hukuku|2 Yorumlar

ZİNA (ALDATMA) NEDENİYLE BOŞANMA

Evlilik birliğinin yasal olarak sona ermesi hali olan boşanmanın gerçekleşebilmesi, gerekçeli olması kaydıyla mümkündür. 4721 Sayılı Medeni Kanun’da boşanma sebepleri olarak özel boşanma nedenleri ile genel boşanma nedeni sayılmıştır. Bu nedenlerden ilki zina sebebiyle boşanmadır. Zina sebebiyle boşanma 161. maddede belirtilmiştir. Maddeye göre “Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir.” Zina eşlerden birinin […]

Yazan |Nisan 22nd, 2013|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok