Title: İnanlar İnşaat Mağdurları Hukuken Ne Yapmalı?
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Apr 20
Rating: 5.0

Tarafımıza yöneltilen sorular nedeniyle gündemdeki İnanlar İnşaat’ın ile ilgili mağdurların süreci hukuken nasıl yönetmesi, nereden başlaması gerektiği ile ilgili bazı noktalara değinme zorunluluğumuz doğmuştur. Serdar İnan’ın yaptığı açıklamanın ertesi günü tapu müdürlükleri ve adliyelerde rutin yoğunluğun üzerine çıkıldığını araştırma yapmak için gittiğimizde net olarak birebir gördük, yaşadık. Yapılan, pazarlanan, fiili teslim edilen yahut edilmeyen İnanlar İnşaat projelerinin fiyat aralıklarının yüksek tutarlardan başlaması mağduriyetin maddi tutarını katladığı gibi ödemelerini yapmalarına rağmen tapuları teslim edilmeyen mağdurlara ek bir külfet olarak da tapu iptal ve tescil davasının maddi külfetini yükledi.

İnanlar İnşaat Mağdurları Davası

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ile konutunu alan ve fiili teslim sonrası tapular üzerindeki ipotek vb. kısıtlayıcı şerhlerin kaldırılması ile tapusunu almak isteyen mağdurlar şirketin battığının aleni bir hal alması sonrasında ciddi anlamda dava sürecine girmek için yol aramaktadır. Belirtmekte fayda vardır ki, milyonlar vererek alınan, firmalara güvenilerek ve masraf olmasın mantığıyla noterde yapılmayan gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri, yan deliller ile desteklenmediği takdirde dava sürecinde mağdurları daha da mağdur edebilecektir. İnanlar İnşaat mağdurlarının açacağı tapu iptal ve tescil davası bakımından görevli mahkeme Tüketici Mahkemesi olmakla birlikte açılacak davada mutlaka teminatsız olarak 3. kişilere tapuların devrinin ve cebri icraen satışın engellenmesi adına ihtiyati tedbir talep edilmelidir. Dava sürecine girilmeksizin değişik iş dosyası ile hızlı bir şekilde sadece tedbir talepli dava da açılabilir. Ancak bu tür değişik iş dosyalarında mahkemeler genellikle gayrimenkul bedelinin %15 i oranında teminatın depo edilmesini isteyebilmektedir. Bahsettiğimiz ihtiyati tedbiri tapu iptal ve tescil davasında talep etmeden önce değişik iş dosyasında talep etmenin avantajı ise devredilme riski olan gayrimenkule ivedi olarak tedbir konulmasıdır. Açılacak davada alınan gayrimenkulün ipotek vs. kısıtlayıcı ve hak kaybı yaratıcı tesislerin kaldırılarak tapu kayıtlarında mağdura tescili istenmelidir. Esasında mevzuatımızda ödenen bedelin faizi ile birlikte iadesi de talep konusu olabilmekle birlikte iflas etmiş bir firmadan alacak tahsili problem yaratacaktır. Kaldı ki şirketin akıbetinin ne olacağının belli olmaması, alacaklıların ve mağdurların dava süreçleri, yapılabilecek ödemelerin gelire ve mevcut mali güce göre sıra ile ödenmesi vb. detaylar da düşünüldüğünde reel hayatta tapuyu alabilme haricinde faydalı bir çözüm üretmek güçleşecektir. Daha öncesinde Fİ Yapı’nın sürecinde sıkça karşılaşılan tapu iptal ve tescil davası bu dönemde İnanlar İnşaat mağdurları davası veya davaları olarak gündemde bir hayli yer alacağa benzemektedir.

İnanlar İnşaat Alacaklıları Ne Yapmalı?

Kredi süreci ile tapularını alamama riski ile mağdur olan İnanlar İnşaat mağdurları dava süreci için öncelikle sahip oldukları tüm doküman ve evrakları kontrol etmeli, hazırlamalı, hızlı ve efektif araştırma yapmalı, dava süreci hakkında bilgi edinmeli, diğer mağdurlar ile birlikten güç doğar mantığı ile ortak hareket etmeye çalışmalı, mümkün ise dernekleşme sürecine dahi gitmelidir. Bilindiği üzere büyükşehirlerde tüketici mahkemeleri iş yoğunluğu nedeniyle süreç anlamında ağır işlemektedir. O nedenle dava sürecine mümkün olabildiğince erken girebilmek adına kısıtlı zamanda işlem yapmak gerekmektedir.

Dava süreci ile ilgili avukatlık yahut hukuki danışma hizmeti talepleri için iletişim sekmesinde bulunan bilgilerimizi kullanabilirsiniz.