Title: Boşanma Davasında Duruşma Tarihi Ne Zaman Belli Olur?
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Jun 27
Rating: 5.0

Boşanma davasında davanın açıldığı tarihten itibaren yargılama süreci başlamış demektir. Ancak halk arasında duruşma gününün belirlenmesi ve ilk duruşmanın yapılması ile somut ve gözle görülür bir adım atıldığına dair yanlış bir kanı oluşmuştur.

Boşanma davasında duruşma gününün belirlenmesi sürecine değinirken Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ ndaki değişikliğin değerlendirmesi zaruridir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda 2011 yılında yapılan değişiklik uyarınca ilk duruşma günü kanunun mülga edilmiş haline oranla daha geç verilmektedir.

Kanunun yürürlükten kalkan biçimi uyarınca tensip zaptının hazırlanması ile duruşma gününün tebliği birlikte yapılmaktaydı. Yürürlükte olan HMK gereğince ise dava dilekçesinin davalıya tebliği, davalının 2 hafta içerisinde cevap vermesi, davacının davalının sunmuş olduğu cevap dilekçesine 2 hafta içerisinde cevap hakkı ve davalının ikinci beyan hakkı olmak üzere toplamda dört adet dilekçenin verilmesi gerekmekte. Yeni HMK uyarınca bahsettiğimiz dilekçeler aşamasının tamamlanmasına binaen ön inceleme duruşmasının tesisi mümkündür.

Boşanma davasında duruşma günü nasıl erken tarihe alınabilir?

Anlaşmalı boşanma davalarında mahkemeden tebligatların alınması ve erkene alım için iki taraf vekillerinin birlikte yazılı başvurusu ile yukarıda bahsedilen dilekçeler aşaması hızlı olarak sonlandırılabilir.

Çekişmeli boşanma davalarında ise davanın takibi, sık sık dosya kontrolü ve gerekli talepler gibi hususlarla süreci hızlandırmak mümkün olabilir.

Dilekçeler aşamasının tamamlanması ile boşanma davasında ilk duruşma günü ne zamana verilebilir?

Dilekçeler teatisinin hızlı bir biçimde tamamlanması ile dava açıldıktan itibaren tahminen 3ay ile 7 ay arasında duruşma günü belirlenebilir. Burada duruşma gününü belirlemede bazı faktörler bulunmaktadır. Bunlar;

  • Tarafların dilekçelerini hızlı tebligat ile göndermeleri
  • Dilekçelerin iki haftalık cevap süresinin dolması beklenmeksizin hazırlanması ve mahkemeye sunulması
  • Davalı tarafından süresi içerisinde cevap dilekçesinin sunulmamış olması
  • Taraf vekillerinin erken tebliğ alma saiki ile tebligatların posta dağıtımına çıkmasını beklemeden kalemden tebliğ alması diğer hızlandırıcı işlemlerdir.

Davalı eşin/tarafın boşanma davasında duruşma gününün belirlenmesini geciktirmesi mümkün müdür?

Davalı eşin/tarafın yargılamayı hızlandırma ve duruşma gününün erken tarihe alınmasını isteme gibi bir yükümlülüğü ve kimi zamanda düşüncesi yoktur. Bu bağlamda yatırılması gereken harç ve gider avanslarının kesin süre verilmediği durumlarda yatırılmaması, dilekçeler aşamasında son ana kadar davaya cevap ve beyanların sunulmaması ve sair bazı davranışlar nedeniyle ilk duruşmanın gecikmesine neden olunabilmektedir.

Boşanma davasında duruşmanın erken bir tarihe alınabilmesi için ne yapılmalı?

Boşanma davasında duruşma gününün erken bir tarih olarak belirlenebilmesi ve boşanma davasının süresinin kısaltılabilmesi için dava dosyasının sık sık takibi, kontrolleri, yazılacak müzekkerelerde elde takip yetkisinin alınması ve takibi, celbi istenen belgelerin (dava stratejisine göre) erken bildirimi gibi birden fazla yöntemle dava süreci ve duruşma gününün belirlenme aşaması kısaltılabilir. Ancak belirtmek gerekir ki, yukarıda belirttiğimiz ve sair işlemler ile her ne kadar dava süreci kısalsa da duruşma gününün erken tarihe alınması her davada mümkün olmayabilir. Örneğin mahkemenin iş yoğunluğu ve duruşma gününün her şeyin doğru yapılmasına rağmen doluluk nedeniyle kısa zaman diliminde belirlenememesi gibi.

Av . Tuğsan YILMAZ

Bir önceki yazıyı okumak için Evlilik Sözleşmesi-Boşanma Sözleşmesi ne tıklayınız.