Title: Çekişmeli Boşanma Davası Dilekçesi ve Süreci
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Oct 24
Rating: 5.0

Tarafların boşanma konusunda anlaşamamaları, anlaşmalı boşanma protokolünün taraflarca onaylanmaması veya anlaşmalı boşanma davası açabilmek için en az bir yıllık evlilik şartının sağlanamaması gibi nedenlerden dolayı eşler, çekişmeli boşanma davası kategorisinde boşanma talebinde bulunacaklardır. Anlaşmalı boşanma davalarıyla kıyaslandığında çekişmeli boşanma davalarının daha uzun sürmesi ile birlikte tarafları maddî, fiziksel ve psikolojik yönden daha çok yıprattığını söylemek mümkündür.

Dava Dilekçesinde Önem Arz Eden Hususlar ve Dava Süreci

Çekişmeli boşanma davaları çok iyi takip edilmesi gereken davalardandır. Tarafların karşılıklı olarak savunmalarında ele alacağı noktalar davanın gidişatını şekillendirecek, tarafların haklı olarak tazminat veya nafaka talepleri ile sağlam temellere oturtulmamış bir savunma, karşı taraf için altın tepside sunulan bir fırsat hâlini alacak binaenaleyh kişinin mağduriyetine sebep olabilecektir. Bu nedenledir ki, çekişmeli boşanma davalarında dilekçenin hazırlanması hususunun dahi bir avukat nezaretinde gerçekleştirilmesi büyük önem arz etmektedir.

Davanın açılması diğer davalardan farklı bir şekle tabi değildir. Çekişmeli boşanma davasında TMK (161-166) maddeler arasında sınırlı sayıda ve tipe bağlı olarak sayılan özel veya genel boşanma nedenlerinden biri, davanın dayanak noktasını oluşturacaktır. Bu noktada kişi talepte bulunurken daha dikkatli davranmalıdır. Çünkü TMK (164/4) hükmüne göre boşanma davasında dayanılan boşanma sebebi ile birlikte davanın reddine karar verildiği takdirde kişi, aynı boşanma sebebine dayanarak üç yıl geçmedikçe bir başka boşanma talebinde bulunamayacaktır. Başka sebeplere dayanarak boşanma davası açmasında bir mahsur görülmemesi ile birlikte davada konu edilecek boşanma sebebinin yanlış seçilmesi halinde kişinin bir hak kaybına uğrayacağını söylemek mümkündür.

 Davanın açılacağı yer, TMK 168. maddede yer aldığı şekliyle ‘’Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.’  Bu hususta görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir.

Av. Tuğsan YILMAZ
H.A.ÇABUK

Bir önceki makalemiz diğer bir boşanma türü olan anlaşmalı boşanma davası süreci ile ilgili olup göz atmak isteyenler için; Anlaşmalı Boşanma