Title: İnternet bağımlılığı boşanmaya neden olur mu?
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Jun 2
Rating: 5.0

İnsanoğlunun iradi hareketlerini yönlendirme yetisinin ardından, insanoğlunun bilgi ve yeteneklerinin sentezinin sonucu vuku bulan bir nosyon olarak teknoloji, içinde yaşanılan toplum ve gereklerine uygun olmak üzere, insanların ihtiyaç ve gereksinimlerinin karşılanması gayesiyle yapılan veya üretilen araç ve gereçler ile bu aletlerin tetkiki, gelişim süreçleri ve üretimleri hususunda uygulama alanına sahip bilgi ve becerilerinin bütünü olarak kabul edilmektedir. Kuşkusuz teknoloji sözcüğünün telaffuzuyla birlikte hemen zihinlerimizde yer alan bilgisayarların ise, sürekli olarak büyüme ve gelişme gösteren internetten ayrı değerlendirilmemekle beraber günümüz dünyasında internet sisteminin bir teknoloji harikası olduğunu düşünen insan sayısının gün geçtikçe artış gösterdiğini de belirtmek gerekmektedir.

Böylesine teknoloji harikası olarak nitelendirilen ve bilgi paylaşımı hususunda eşsiz bir sistem olduğu kabul edilen internetin, esasen dünyanın ve insanlığın gelişimine olan katkıları şüphesiz bir hakikat olsa da, internet sisteminin sosyal paylaşım ağları ve akıllı telefonlar gibi icatlarla desteklenmesiyle birlikte özellikle büyüme çağında olan çocuklar ile yetişkinlerin sosyal hayatlarına doğrudan zarar verdiği bilimsel bir gerçek olarak kabul edilmektedir. Çağımızın bir hastalığı olan internet bağımlılığın gündelik hayatta insanoğlunun birbiriyle olan ilişkilerine verdiği zararla birlikte internet bağlılığı, eşlerin özellikle sosyal paylaşım sitelerine bağlı kalmaları ve internette fazlaca vakit geçirmeleri neticesinde eşlerine ve çocuklarına karşı ilgisiz kalmaları ve hatta aldatma eylemini gerçekleştirmeleri sonucunu beraberinde getirmektedir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 185.maddesi gereğince evlenmeyle eşler arasında kurulan evlilik birliğinin mutluluğunun yine eşler tarafından elbirliğiyle sağlanması ve çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine beraberce özen gösterilmesi bir yükümlülük olmakla birlikte eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmakla sorumlu tutulmaktadırlar. Söz konusu hükmün, eşlerin internet bağımlılıklarıyla birlikte değerlendirilmesi sonucu, şayet eşlerden biri twitter, facebook gibi sosyal paylaşım ağları kullanımında aşırıya kaçan tutum ve davranışlar sergiliyor veya internette fazlaca vakit geçiriyor ise, bu durum neticesinde eşe ve çocuklara karşı ilgisiz kalma halini de beraberinde getirdiğinden, eşin internet bağımlılığı diğer eş yönünden boşanma konusu davranışlardan sayılmaktadır. Buna göre, TMK m.166/1 uyarınca evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilmektedir.

Av. Tuğsan YILMAZ
Av. Halil İbrahim ÇELİK
Didem TALGIR

Bir önceki yazımızı okumak için; Boşanırken düğün takılarını ve altınlarını kim alır?