Title: Boşanırken düğün takılarını ve altınları kim alır?
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on May 30
Rating: 5.0

Tüm dünya kültürleri açısından ortak bir paydada birleşen düğünler, evlenen çiftlerin yeni yaşamlarının başlangıcını akraba, arkadaş ve çevreleriyle kutlamak, mutluluklarını sevdikleriyle paylaşmak ve hep birlikte hoşça vakit geçirmek amacıyla özellikle Türk toplumuna göre oldukça önem ifade eden gelenekler arasındadır. Yine düğün bağlamında başka bir gelenek olan düğünde takı takma, esas amacı itibariyle gelin ve damadın evlilik için yaptıkları harcama ve borçların giderilmesi ile tarafların adım attıkları aile birliğine bir katkı niyetiyle, genellikle yakın akraba, eş dost gibi düğün davetlileri tarafından gerçekleştirilen adetlerdendir.

Barındırdığı birçok maddi ve manevi sonucuyla birlikte, evlilik birliğinin hukuken sona ermesi manası taşıyan boşanma durumunun ortaya çıkması ile düğün esnasında takılan takıların durumunun ne olacağı en çok merak edilen hususlardan birisidir. Hukuk dünyasında sıklıkla karşılaşıldığı üzere boşanma davalarına konu olan düğün takılarının kimde kalacağı, yerel mahkemeler ve Yargıtay kararlarının ortak bir görünümü olarak düğün takılarının bağışlama ve ziynet eşyası kabul edilmesinin bir neticesi olarak, erkek ve kadına hediye edilen, takılan ziynet eşyaları, bu takıların kim tarafından takıldığının önemi olmaksızın taraflara bağışlanmış addedilip tarafların kişisel malı sayılmaktadır.

Şayet kadının takıları, evlilik birliği çerçevesinde aile birliğinin ihtiyaçları ve buna benzer çeşitli sebeplerle kullanılırsa, kocanın harcanan ziynet eşyalarının aile kurumunun yararına olduğunu ispatlaması takdirinde sarf edilen ziynet eşyalarının iadesi yükümlülüğü ortadan kalkmaktadır. Ancak eşlerin ortak ihtiyaçları ve aile birliği için harcanan düğün takılarının, bu amaçla kullanıldığının ispat edilemediği durumlarda ya da taraflardan birinin diğerinin ziynet eşyasını kişisel yarar gayesiyle hareket ederek şahsi giderleri için tüketmesi durumunda takıların aynen iadesi, aynen iadenin mümkün olmadığı hallerde ise bedelinin tahsis edilmesi gerekmektedir.

Belirtmek gerekir ki, bazı yörelerin örf ve adetlerine göre erkeğe takılan takılar da kadının sayılmaktadır. Örneğin, aynı evlilik için birkaç farklı yörede düğün yapmış olan kişiler için, takıların kimin olacağı hususunda, yörelerin örf ve adetleri ayrı ayrı değerlendirilerek karar verilmesi gerekmektedir. Genel görüşe göre, erkeğe takılan ve aynı zamanda kişinin şahsi kullanımına yarayan saat, künye gibi eşyalar kadına takılan ziynet eşyaları gibi hüküm ifade etmekte ve bu eşyalar dışında kalan para ve takıların bulunulan yöreye göre kimin sayılacağı değerlendirmeye konu olmaktadır.

Düğün takılarının belirlenmesi hususunda en önemli ispat araçları, düğün merasimi sırasında çekilen fotoğraflar ve kayda alınan videolardır. Yine akraba, yakın arkadaş ayırt edilmeksizin takıların takılmasına şahit olmuş kişiler tarafından yapılan tanıklıklar, takıların belirlenmesi yönünden delil olarak kabul edilmektedir.

Yazarlar:

Av. Tuğsan YILMAZ
Av. Halil İbrahim ÇELİK
Didem TALGIR

Bir önceki Aile Hukuku yazımız olan Çocukla ilgilenmemek Yargıtay’a göre boşanma sebebi! nde boşanma sebebi sayılabilecek müşterek çocuğa karşı sorumlulukların yerine getirilmemesi hususu Yargıtay kararları ile birlikte incelenmiştir.