Title: TERK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Jun 14
Rating: 5.0

Evlilik birliğinin sağlıklı şekilde yürümesi için ilk koşul eşlerin bir arada yaşamalarıdır. Eşlerin birlikte yaşamaları evlilik birliğinin yüklediği en temel edimlerden biridir. Haklı bir neden olmadan buna riayet etmeyen eş hakkında boşanma davası açılabilir. Türk Medeni Kanunu’nda sayılan özel boşanma nedenlerinden biri de terk nedeniyle boşanmadır. Terk nedeniyle boşanma davası, eşlerden birinin aile hukukundan kaynaklanan görevini aile konutunu terk etmek suretiyle yapmaması ve kanunda belirtilen ihtar ve ihbar şartlarının gerçekleşmesi üzerine diğer eşin boşanma davası açmaya hak kazanmasıdır. Aynı şekilde eşini eve almayan eşe karşı da terk nedeniyle boşanma davası açılabilmektedir.

Terk nedeniyle boşanma davası açılabilmesi bazı somut şartlara bağlanmıştır. Geçerli bir ihtara rağmen aile konutuna dönmeyen eşe karşı terk nedeniyle boşanma davası açılabilir. Geçerli bir ihtarname olması için eşin haklı bir neden olmadan aile konutunu terk etmesi gerekmektedir. Haklı sebebe örnek olarak kocasından gördüğü darp üzerine sığınma evine başvuran kadına karşı eve dönmesi için ihtarname gönderilemez. Eşin evlilik birliğinin kendisine yüklediği yükümlülükleri yerine getirmemek amacıyla ortak konutu terk etmiş olması gerekmektedir.Yani ortak hayatı sonlandırmak amacıyla aile konutu terk edilmiş olmalıdır. Aile konutunu terk eden eşe ihtarname gönderilmesi için bu terkin en az 6 ay sürmesi gerekmektedir. Terk eden eşin 6 ay boyunca kesintisiz olarak ortak konuta dönmemesi halinde terk eden eşe ihtarname gönderilir. Terk edilen eş 4. aydan itibaren aile konutunun bulunduğu yer aile hakimine veya notere başvurarak terk eden eşin eve dönmesi için ihtarname göndermelidir. Bu ihtarname içeriğinde 2 ay içerisinde ev dönmesi aksi halde terk edeniyle boşanma davası açılacağı ve maddi-manevi sonuçlarına katlanacağı hususu ihtar olunur. Bu ihtara rağmen eşin eve dönmemesi halinde hâkim başkaca bir sebep aramadan evlilik birliğini sonlandırmalıdır.

Terk nedeniyle boşanma davası terkeden eşin yanında terke zorlayan eşe karşıda açılabilir. Yani eşi tarafından terke zorlanan veya aile konutuna girmesi engellenen eş de terk edilen eş sıfatına haiz olup terk nedeniye boşanma davası açabilmektedir.

Terk edilen eşe gönderilecek ihtar mahkeme veya noter aracılığıyla gönderilebilir. Mahkeme aracılığıyla gönderilmek istenen ihtarnamede hakim talebi kabul ederek ihtarname göndermek zorundadır. Zira ihtarname talebi bir dava hükmünde olmayıp usul hukuku ilkelerinden re’sen araştırma ilkesi burada geçerli değildir. Bu husus Yargıtay’ın verdiği birçok kararda da sabittir.

Av. Halil İbrahim ÇELİK- Av. Tuğsan YILMAZ