Title: YURTDIŞINDA (ALMANYA, ABD, AVUSTURYA, HOLLANDA VS.) BOŞANMAK
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Jun 4
Rating: 5.0

Yurtdışında yaşayan T.C. vatandaşlarının evlilik birliğini sona erdirmesi için ikamet ettikleri ülkede boşanma istemi ile dava açmaları yeterli değildir. Tarafların nüfus kayıtlarında evli olarak görünmeleri ve evlilik birliğinden kaynaklanan yükümlülükler Türk Hukuku bakımından devam etmektedir. Bu nedenle yurtdışındaki mahkemeler nezdinde verilmiş olan boşanma kararlarının tanınması-tenfizi davası açmak gerekmektedir.

Yurtdışında yaşayan vatandaşların Türkiye’ de dava açma zorunluluğundan haberdar olması genellikle yeni bir evlilik yapma isteği neticesinde mümkün olmaktadır. Şahıslar bu nedenle acele etmekte ve prosedüre tam anlamıyla hâkim olmaksızın dava açmaktadır. Açılan davaların büyük bir kısmı usule ilişkin noksanlıklar nedeniyle uzamakta yahut reddedilmektedir.

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın kulaktan dolma bilgiler neticesinde düştüğü en büyük yanılgılardan birisi de dava süreci ile ilgilidir. Tarafların yurtdışında ikamet ettiği varsayımında sadece taraflardan birinin istemi ile açılan davalarda dava süreci 1 yılı bulmakta hatta ikamet edilen ülkeye göre çoğu zaman 1 yılı geçmektedir. Bu sürelerin büyük bir kısmını ülkeler arası tebligat aşamaları almaktadır. Boşanma kararının tanınması-tenfizi davalarında karşı tarafa bildirim uygulamada 2 kere yapılmaktadır. Birincisi davalının davadan haberdar edilmesine ilişkin tebligat ve ekinde dava dilekçesi, ikincisi ise çıkacak olan kararın bildirimidir. Karşı tarafın ilgili adreste bulunamaması ise dava sürecini çoğu zaman sürüncemede bırakmaktadır.

Tarafların her ikisi de çoğu zaman yurtdışında ikamet ettiklerinden, dava sürecini hızlandırabilmek için Türkiye’ de mesleğini icra eden avukatlara karşılıklı olarak vekâlet vermeleri gerekmektedir. Avukata vekâlet vererek davanın neticelenmesini sağlamak zorunlu değildir. Taraflar dilediği takdirde davayı bizzat da açabilirler. Ancak yurtdışında ikamet eden şahıslar bakımından davanın açılması ve takibi çok zor olacaktır.

Yurtdışında boşanmış olan tarafların karşılıklı olarak iki ayrı avukata vekâlet vermesi tebligat sürecinin uzun olmasının önünü keseceğinden davanın tek celsede sona ermesi mümkündür. Şayet davada kullanılacak olan gerekli evraklarda herhangi bir eksiklik varsa dava süreci beklenenden uzun sürecektir.

Boşanma saiki nedeniyle hareket eden tarafların yurtdışında boşanma istemli dava açmak yerine Türkiye’ de dava açması da mümkündür. Türkiye’ de açılan boşanma davaları nedeniyle tanıma-tenfiz davasına gerek kalmayacaktır.

Yurtdışında verilmiş olan boşanma kararlarının Türk Mahkemeleri nezdinde tanınması-tenfizi davası için gereken evraklar ve dava süreci ile ilgili detaylı bilgi edinmek için YURTDIŞINDA BOŞANDIM, TÜRKİYE’ DE BOŞANMIŞ SAYILMAZ MIYIM?’ başlıklı makalemize göz atabilirsiniz.

Av. Tuğsan YILMAZ