Title: Alan Adı (Domain Name) Ve Alan Adı Satış Sözleşmesi Örneği
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Nov 20
Rating: 5.0

Bilindiği gibi 1990lı yıllarla birlikte hayatımıza giren internet uçsuz bucaksız bir bilgi havuzudur. Dileyen herkesin aktif olarak internet ağına katılabilmesi mümkündür. Ülkelere ait üst alan adları (.tr, .fra, .ru gibi) ICANN ve IANA adı verilen uluslar arası kuruluşların nezaretinde oluşturulmaktadır. Bununla birlikte her ülkenin kendine ait ülke kodu içerisinde alt alan adı (domain name) tescil etme ve bunları düzenleme yetkisi bulunmaktadır.

Türkiye ‘’ .tr ’’ şeklinde belirlenmiş bir üst alan adını kullanmaktadır. Ülke içerisinden veya yurt dışından ‘’ .tr ‘’ uzantılı alan adı başvurulara ait değerlendirmeler ve uygun bulunan alan adlarının tescili Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde yer alan  https://www.nic.tr adlı adres üzerinden sağlanmaktadır. Bununla birlikte ODTÜ Enformatik Enstitüsü birimlerince TRABİS (.tr ağ bilgi sistemi)  adı verilen sistem üzerinden düzenlemeler yapılmaktadır. TRABİS, alan adına ilişkin  “.tr” uzantılı internet alan adı sisteminin ve buna ait merkezi veritabanının işletilmesine, rehberin oluşturulmasına, güncellenmesine ve rehberlik hizmetinin sunulmasına ve alan adı başvuru işlemlerinin gerçek zamanlı olarak yapılmasına imkân veren, tüm bu faaliyetlerin güvenli ve iş sürekliliğini sağlayacak şekilde gerçekleştirildiği sistemdir.

Alan Adı Satış Sözleşmesi

Kullanıcılar kendilerine ait alan adlarını üçüncü kişilere satabilir ve devredebilir. Bu husustaki düzenlemeler 27752 sayılı İnternet Alan Adları Yönetmeliğince düzenlenmiştir.

Satış veya devir işleminin gerçekleşmesi için başvuru hizmeti alınan kayıt kuruluşunun internet sitesinde yer alan ilgili formun tam ve doğru olarak doldurulması gerekir. Kayıt kuruluşunun TRABİS üzerinden gerekli işlemleri tamamlaması halinde alan adının satışı veya devir işlemi doğrultusunda ilgili alan adı sahibi değişikliği gerçekleştirilir. Satış veya devir işlemi sonucu alan adının mevcut kullanım süresi yenilenmez, mevcut olan kullanım süresi üzerinden satış veya devir işlemi yapılabilir. Bunun yanında istisnai bir durum olarak gerçek kişilerin ölüm, gaiplik, gaiplik karinesi gibi durumlarında alan adının yasal mirasçılara devredilmesinde bir sakınca yoktur.

Com.Tr Alan Adı Hakkında Bilgilendirmeler

Com.tr alan adı ticari bir faaliyet gösteren veya kendilerini internette ticari alanda ifade etmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler ile vakıf, dernek ve odaların kullanımına açık bir alan adıdır. ‘Com, org, net’ gibi uluslar arası alan adı uzantıları belge talep edilmeksizin tescili yapıldığı halde ‘com.tr, org.tr, net.tr’ gibi yerel ülke uzantılı alan adları ODTÜ tarafından talep edilen belgeler ışığında ODTÜ tarafından sağlanmaktadır.

Com.tr şeklinde tescilli alan adının satış yoluyla devredilebilmesi için devir alacak olan şahıs veya tüzel kişilerin com.tr alan adı almaya uygun nitelikte olması gerekmektedir.

Alan Adlı Satış Sözleşmesi Örneği

Satışa konu alan adı:

 

Alan adının tescil tarihi:

 

Alan adının geçerlilik süresi:

 

Alan adının alınmasına aracılık eden kayıt kuruluşunun
Web Adresi:
Yasal Sahibi:
Adresi:

 

Alan Adının Yasal Sahibinin
Adı, Soyadı:
TC Kimlik Numarası:
Doğum Yeri/Tarihi:
 Adresi:

 

Alan Adının Devredileceği Kişinin
Adı, Soyadı:
TC Kimlik Numarası:
Doğum Yeri/Tarihi:
Adresi:

 

Sözleşme Hükümleri

1) Alan adı, bir web sitesinin internetteki adı ve adresidir. Bu sözleşme alan adının tescilinden doğan hakların sahibi olan şahsın, tescilden doğan haklarını sözleşmede belirtilen ücret karşılığında sözleşmenin diğer tarafına devredilmesi işlemine özgü olarak hazırlanmıştır.

2) Bu sözleşme alan adı ile birlikte web sitesinin barındırdığı görsel veya işitsel her türlü içeriğin devredilmesine ilişkin bir sözleşmedir.

3) Bu sözleşmede alan adının devredilmesi ile birlikte yeni bir kullanım süresi tatbik edilemez. Alan adının tescil edildiği tarihten itibaren mevcut kullanım süresi üzerinden devam eder.

4) Bu sözleşme alan adının satış yoluyla devredilmesine ilişkin alan adının tescil edilmesine aracılık eden kayıt kuruluşu tarafından gerekli işlemlerin tamamlanıp, alan adının yeni sahibine devredildiği andan itibaren hüküm doğurur.

5) Taraflar alan adının satışına dair sözleşmenin bedeli olarak …………………………………TL kararlaştırmışlardır.

SÖZLEŞMEDE BELİRTİLEN HUSUSLARI KABUL EDİYORUM. SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINDAN VEYA İHLALİNDEN KAYNAKLANABİLECEK HER TÜRLÜ UYUŞMAZLIKLARDA ………………… MAHKEMELERİ VE İCRA DAİRELERİ YETKİLİDİR.

Alan Adını Satan Şahsın Alan Adını Satın Alan Şahsın
Adı-Soyadı: Adı-Soyadı:
Tarih: Tarih:
İmza:

 

İmza:

Yukarıda örnek için belirtilen sözleşme basit ve temel(basic) nitelikte hazırlanmış olup sadece örnek oluşturması amacıyla paylaşılmaktadır. Bu kapsamda bir sözleşme hazırlamak istediğiniz takdirde bu konuda faaliyet gösteren bir hukukçudan yardım almanız önerilir.

Av. Tuğsan YILMAZ

Bir önceki yazımız olan Bilişim Suçlarında Savcılık Şikayeti Ve Dilekçe Örneğini de okuyabilirsiniz.