Title: Web Siteleri İle İnternette Kumar Ve Bahis Oynatılması Suçu
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Mar 10
Rating: 5.0

Türk Ceza Kanunu 228. maddede kumar oynanması için yer ve imkân sağlama eylemi bir suç olarak düzenlenmiştir. Kanun koyucu 228/4 fıkrasında ise alışık olmadığımız üzere kumar eylemini tanımlamıştır. Bu tanıma göre; ‘’Ceza Kanununun uygulanmasında kumar, kazanç amacıyla icra edilen ve kar ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlardır.’’ Kazanç elde etme saiki olmaksızın talihe bağlı oyun oynamak kumar kapsamına girmemektedir. Nihayetinde şansa bağlı oyunları pek tabii isteyen herkes oynayabilmelidir.

Kumar Oynayan Kişiler İle Kumar Oynanması İçin İmkân Sağlayan Kişilere Yönelik Karşılaştırma

TCK’da kumar oynayan kişilere yönelik herhangi bir müeyyide öngörülmemişken; kumar oynanması için yer ve imkân sağlayanlara yönelik bir düzenleme yapılmıştır. Kumar oynayan kişilere yönelik düzenlemeler ise TCK’da değil Kabahatler Kanunu’nun 34. maddesinde hayat bulmuştur. Söz konusu maddede, kumar oynayan kişiye, yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca, kumardan elde edilen gelire el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir hükmü bulunmaktadır. Kumar oynayan kişilere yönelik ceza idari para cezası iken; kumar oynanması için yer ve imkân sağlayan kişilere yönelik ceza hapis cezası ile birlikte adlî para cezasıdır. İdarî para cezasını, idarî makamlara ait kolluk görevlileri verirken adlî para cezasını adlî makamlar(mahkemeler) vermekle yetkilidir.

Aslında birbiriyle yakın ilişkili bu iki durumun farklı kanunlarda yer almasına dayanarak kumar oynanması için yer ve imkân sağlamanın kamu düzenini bozmaya, suç işlenmesine zemin hazırladığına yönelik bir suç niteliğinde olduğundan dolayı TCK’da; kumar oynamanın ise toplumun genel ahlakının bozulması ile ilişkilendirildiğinden dolayı Kabahatler Kanununda yer verildiği yorumunu yapabiliriz.

TCK 228/2 hükmünde ise çocukların bu tür ortamlardan korunması amacıyla suçun ağırlaştırılması ile caydırıcılığın artırılması hedeflenmiştir. Hükme göre; ‘’Çocukların kumar oynaması için yer ve imkân sağlanması halinde, verilecek ceza bir katı oranında artırılır.’’

TCK 228/3 hükmünde ise tüzel kişilere yönelik bir düzenleme yapılmıştır. Hükme göre; ‘’Bu suçtan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.’’ Tüzel kişilere yönelik güvenlik tedbirleri TCK 60. maddede düzenlenmiştir. Hükme göre; ‘’bir kamu kurumunun verdiği izne dayalı olarak faaliyette bulunan özel hukuk tüzel kişisinin organ veya temsilcilerinin iştirakiyle ve bu iznin verdiği yetkinin kötüye kullanılması suretiyle tüzel kişi yararına işlenen kasıtlı suçlardan mahkûmiyet halinde, iznin iptaline karar verilir.’’

Bu hususta Yargıtay 2.Ceza Dairesi’nin 09.10.2007 tarihli, 2007/13456 esas ve 2007/12861 numaralı kararında şu tespite yer vermiştir. Kumar oynamak üzere yer ve imkân sağlamak suçundan sanık kişinin, suçu başkanı olduğu bir dernekte işlemesi üzerine, söz konusu suçtan dolayı özel hukuk tüzel kişisi hakkında uygulanabilecek güvenlik tedbiri 5237 sayılı TCK’nın 60/1 fıkrasında düzenlenen “iznin iptaline” ilişkin güvenlik tedbiridir.

Bu güvenlik tedbirinin uygulanabilmesi için aynı yasa maddesinde, işlenen suçtan tüzel kişinin çıkar sağlaması koşul olarak aranmaktadır. Ayrıca, suç kamu kurumunun özel hukuk tüzel kişisine verdiği yetkinin kötüye kullanılarak kasten işlenmesi gerekmektedir. İznin iptali güvenlik tedbirinin uygulanmasının, işlenen suça göre daha ağır sonuçlar ortaya çıkarabileceği durumlarda yargıcın bu tedbire hükmetmeyebileceği 5237 sayılı TCK’nın 60. maddesinin 3. fıkrasında açıkça belirtilmiştir.(…)

İnternet Üzerinden Bahis Ve Kumar Oynanmasına Aracılık Eden Web Siteleri

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte internet üzerinden kumar ve bahis oynanabilmesinin de önü açılmış bulunmaktadır. Bu kapsamda ister global ölçekli bahis ve kumar oyunları bakımından isterse sadece Türkiye dahilinde faaliyet gösterilmekte olsun Türk Ceza Kanunu bakımından cezai müeyyide uygulanacaktır. Ancak ülkesellik prensibi gereği farklı bir ülke merkezli bahis veya kumar oynanabilen web sitelerine ilişkin firmalara doğrudan yaptırım uygulanabilmesi güçtür. Bu kapsamda TİB yahut mahkeme kararları vasıtasıyla söz konusu internet sitesine erişim engellenebilmektedir.

İnternet üzerinden bahis ve kumar oyunlarının oynanabildiği bir çok web sitesinin Türkiye sınırları dahilinde sadece çağrı merkezleri ile alt düzey yöneticileri bulunmaktadır. Para transferlerinde ise internet üzerinden kumar ve bahis oynanabilen web siteleri aşırı dikkatli davranmaktadır. Örneğin para çekilmek istendiğinde kimlik bilgilerinin ibrazı ve ikameti kanıtlar nitelikte fatura, ikametgah dahi talep edebilmektedirler. Yatırılan ödemeler ise başkaca kimselerin banka hesapları üzerinden transferler ile alınabilmektedir. Örnek vermek gerekirse internetten bahis yahut kumar ile alakası olmayan bir kimsenin hesabı EFT ve havale için paravan olarak kullanılabileceği gibi ucash, ecopayz, kredi kartı ile ödeme ve cepbank da ödeme opsiyonu olarak sunulmaktadır.

Bahis siteleri ve kumar oynanabilen siteler bakımından en sık kullanım ise futbol maçlarına canlı bahis ve gerçek kullanıcılarla online poker olmaktadır. Faaliyet alanı bakımından internetin olduğu telefon, bilgisayar ve tablet gibi her mecrada kullanılabilen bu web sitelerinin akıl almaz ölçekte bir işlem ve para hacmi de bulunmaktadır. Söz konusu internetten kumar ve bahis oynanmasına illegal olarak aracılık eden web siteleri Türk Ceza Kanunu bakımından da 228. maddenin muhatabı konumunda olabilecektir.

Avukat Tuğsan YILMAZ
Alper ÇABUK

Önceki Bilişim Hukuku yazımız; Kredi Kartı Dolandırıcılığı Suçu ve Cezası