Title: Kredi Kartı Dolandırıcılığı Suçu ve Cezası
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Mar 6
Rating: 5.0

Türk Ceza Kanunu 245. Maddede üç fıkra üzerinde üç ayrı suç tipi düzenlenmektedir. Kötüye kullanılma tabiri çok kapsayıcı bir tabir olduğundan bu şekilde üçlü bir gruplandırmaya gidilmiştir. Mal varlığına karşı işlenen suçlar arasında yer alan bu suçun oluşumunu, müeyyidesini ve özel düzenlemelerini irdelemek gerekirse; TCK 245/1 hükmünde başkasına ait bir kredi kartı ile sahibinin rızası olmaksızın kredi kartını kullanarak veya 3. kişilerin kullandırtması ile kendisine veya bir başkasına yönelik menfaat elde etme eylemi bu fıkranın temel taşlarını oluşturmaktadır.

Fıkrada kredi kartının hangi şekilde failin eline geçtiğine yönelik bir önem atfedilmemiştir. Kredi kartının zilyetliğini herhangi bir hileli hareketle ya da hırsızlık sonucu ele geçirilmesi hâlinde esas suçun yanında banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılmasına (TCK 245) dayanarak mağdurun lehine ‘ayrıca’ bir talepte bulunmak mümkündür. Çünkü tipiklik ilkesinin sağlanmasında bir mahsur bulunmamaktadır. Kanun koyucu kredi kartının ele geçirilmesine yönelik herhangi bir özel durum öngörmemiştir.

TCK 245/2 hükmünde ise kredi kartlarının kötüye kullanılmasında sahtecilik unsuru ön plana çıkartılmıştır. Hükme göre başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üreten, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişilere yönelik üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası öngörülmüştür.

TCK 245/3 hükmünde sahtecilikle üretilen, satılan, ele geçirilen kredi kartlarının kullanılmasına yönelik bir düzenleme yapılmıştır. Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Bu konu hakkında Yargıtay kararlarından suçun ve suçlunun teşhisi hususunda önem arz eden ufak bir bölüm paylaşmak istiyorum;

07.12.2009 Tarih, 2009/18692 Esas ve 2009/14758 numaralı kararda, sahte kimlik kullanarak yapılan bir başvuru sonucunda oluşturulan kredi kartıyla değişik işyerlerinden farklı zamanlarda birden fazla alışveriş yaptığı iddia ve kabul olunan sanığın eylemi TCK 245/3 ve TCK 43.maddelerde öngörülen zincirleme olarak ‘banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunu oluşturduğu belirtilmektedir.

Avukat Tuğsan YILMAZ
Alper ÇABUK

Önceki Yazı; Bilişim Sistemini Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme Suçu