Title: Mirasta Saklı Paylı Mirasçı Kime Denir?
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Aug 9
Rating: 5.0

Miras Hukuku ölen şahsın malvarlığı üzerinde ölümünden sonra doğan tasarruflarla ilgilenen hukuk dalıdır. Kişi hayatı boyunca edindiği veya kendisine de miras kalan malvarlığı üzerinden ölümünden sonra özgürce tasarruf etme imkanına sahip değildir. Toplumumuzda aile bağlarının güçlü olması kanun maddelerine dahi sirayet etmiştir. İşte vefat eden şahsın malvarlığı üzerinden özgürce tasarrufta bulunamaması bu aile gelenekleri ile alakalıdır. Amerikan Hukuku’nda vefat eden kimse ölmeden önce malvarlığı üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunabilip mirasını istediği kimseye bırakma hakkına haizken bizim hukuk sistemimiz ancak belirli oranlarda mirasbırakana bu hakkı tanımıştır.

Saklı paylı mirasçıların kimler olduğu kanunda açıkça belirtilmiştir. Saklı paylı mirasçıların kimler olduğu 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 506. Maddesinde belirtilmiştir. Kanuna göre sağ kalan eş, alt soy ve anne baba saklı paylı mirasçılardandır. Bunlar dışında kalan mirasçıların saklı payı bulunmamaktadır. 2007 yılından önce kardeşlerin de saklı paylı mirasçı oldukları kanun nezdinde kabul edilmişti. Ancak 2007 yılında yapılan değişiklikle kardeşlerin saklı payları kaldırılmıştır.

Mirasçıların saklı payları 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 506. Maddesine göre altsoy için yasal miras paylarının yarısıdır. Anne ve babanın saklı payı ise yasal miras payının dörtte biridir. Ancak sağ kalan eş için bir farklılık belirtilerek saklı payın yasal miras payının tamamı olduğu kanunca hükme bağlanmıştır.

Mirasbırakan bu saklı pay oranlarını ihlal etmeden miras paylaşımı yapabilir. Ancak mirasçılardan birinin dahi saklı payı ihlal edilirse bu mirasçı tenkis davası açarak ihlalin giderilmesini talep edebilir.

Burada örneklerle bir açıklama yaparsak örneğin vefat eden şahsın 3 çocuğu ve eşi hayatta olup anne ve babasının kendisinden önce öldüğünü varsayarsak toplamda dört mirasçının her birinin yasal miras payları ¼’tür. Çocukların saklı payları 1/8 iken sağ kalan eşin saklı payı değişmeden ¼ olarak devam eder. Yani vefat eden kimsenin toplamda miras payının 5/8 i saklı paylardan oluşmakta iken kalan 3/8 üzerinde özgürce tasarrufta bulunabilir. Aynı örnekte vefat eden şahsın alt soyunun olmadığını ve anne ve babası ile eşinin sağ kaldığını varsayarsak mirasın ½ si sağ kalan eşe, kalan ½ si ise anne ve babaya gider. Bu halde sağ kalan eşin saklı payı yine ½ iken anne ve babanın toplamda saklı payı 1/8 dir. Yani mirasbırakan yine toplamda mirasının 5/8 i üzerinde tasarrufta bulunamazken kalan 3/8 üzerinde özgürce tasarrufta bulunabilir.

Saklı paylı mirasçılar ancak haklı sebep halinde mirastan çıkarılabilirler. Mirastan çıkarılmalarına ilişkin durumu sonraki makalelerimizde sizlere aktaracağız.

Av. Halil İbrahim ÇELİK

Miras hukukundan kaynaklı hususlarla ilgili olarak avukatlık hizmetlerimiz bakımından bilgi almak için iletişim kısmında yer alan bilgilerden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Av. Tuğsan YILMAZ