SORUNUZ MU VAR?

şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası

/Tag:şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası

Kıskançlık Sebebiyle Boşanma Davası

İnsanoğlunun var olmasıyla birlikte özellikle kadınlar ve erkekler arasında kurulan ilişkilerde kendini gösteren kıskançlık, ilişkinin yitirilme korkusu ya da tehdit altında olduğu sanısına kapılarak yaşanan karmaşık bir ruhsal yaşantı olarak tanımlanmaktadır.

Kıskançlık, sonradan öğrenilen bir duygu olmakla birlikte dozunun ayarlanamamasıyla birlikte beraberinde getirdiği aşırı aidiyet duygusunun yapıcı olmaktan ziyade yıkıcı etkiler doğuracağı ise aşikâr bir netice […]

Yazan |Nisan 10th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

Eş İle İlgilenmemek Boşanma Nedeni Midir?

Çağlar boyunca muhafaza ettiği saygınlığıyla birlikte evlilik kurumu, evrensel bir müessese kabul edilmekle birlikte tarih süreci içerisinde gösterdiği değişim ve gelişimin bir mahiyeti olarak modernizmin de etkisiyle her geçen gün yıpranarak kendi bünyesi çevresinde birtakım çözülmeler göstermektedir. Toplumlarda modern niteliğiyle ön planda olan bir akım şeklinde vuku bulan bireyselliğe yönelme, evlilik, dolayısıyla da aile kurumunu […]

Yazan |Nisan 9th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

TERK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI

Evlilik birliğinin sağlıklı şekilde yürümesi için ilk koşul eşlerin bir arada yaşamalarıdır. Eşlerin birlikte yaşamaları evlilik birliğinin yüklediği en temel edimlerden biridir. Haklı bir neden olmadan buna riayet etmeyen eş hakkında boşanma davası açılabilir. Türk Medeni Kanunu’nda sayılan özel boşanma nedenlerinden biri de terk nedeniyle boşanmadır. Terk nedeniyle boşanma davası, eşlerden birinin aile hukukundan kaynaklanan […]

Yazan |Haziran 14th, 2013|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok