SORUNUZ MU VAR?

Monthly Archives: Ağustos 2012

//Ağustos

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI İÇİN AVUKAT TUTMALI MIYIM?

Avukat ile hukuki işlemleri, davaları yürütmenin zorunlu olup olmadığı sorusu her avukatın meslek hayatında birden fazla kez karşılaştığı bir konudur aslında. Meslek etiğine değer veren saygıdeğer meslektaşlarımızın tamamı bıkmadan, usanmadan aynı cevabı vermektedir: ‘’Avukat aracılığı ile davanızı yürütmek zorunda değilsiniz, bu husus tamamen tercih meselesidir.’’

Türk hukuk sisteminde yalnızca anlaşmalı boşanma davaları değil, diğer hukuk alanlarını […]

Yazan |Ağustos 24th, 2012|Aile ve Şahıs Hukuku|1 Yorum

MÜZİK ESERLERİNİN FSEK KAPSAMINDA KORUNMASI

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu(FSEK)’ na göre sahibinin hususiyetini taşıyan, kanunda yer alan eser kategorilerinden herhangi birine dâhil olan fikri ürünler işbu kanun kapsamında koruma altına alınmıştır. FSEK’ te yer alan eser kategorileri sınırlı(tahdidi) nitelikte olduğundan söz konusu eser kategorilerinden herhangi birine dâhil olmayan eser türleri FSEK kapsamında koruma altında değildir.

Müzik eserleri 5846 […]

Yazan |Ağustos 22nd, 2012|Fikri, Sinai Haklar ve Bilişim Hukuku|1 Yorum

BİLGİSAYAR YAZILIMLARININ İZİNSİZ VE YETKİSİZ OLARAK KULLANIMI

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile beraber gerek gerçek kişilerin gerekse tüzel kişilerin bilgisayar programlarından(yazılımlarından) önemli derecede yararlandıkları görülmektedir. Bu yararlanma kimi zaman ticari nitelik taşımayıp eğlenme, zaman geçirme vb. amaçlar ile yapılmakta, kimi zaman ise ticari unsurların parçası olarak kullanılabilmektedir.

Yazılım firmaları yazılım geliştirme aşamalarında ar-ge çalışmalarına hatırı sayılır miktarlar harcamaktadır. Tamamlanan bilgisayar yazılımları lisans bedeli mukabilinde […]

Yazan |Ağustos 16th, 2012|Fikri, Sinai Haklar ve Bilişim Hukuku|Yorum Yok

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASINDA PROTOKOL

Evlilik birliğini anlaşarak sona erdirme iradesinde olan tarafların iradelerini ve anlaştıkları hususları gösteren protokolün hazırlanması ve tarafların imzaları ile birlikte mahkemeye sunulması gereklidir. Her ne kadar taraflarca hazırlanmış ve mutabakat sağlanmış bir protokol dahi olsa tarafların iradelerini duruşmada bizzat beyan etmeleri elzemdir.

Medeni Kanun’ a göre taraflarca hazırlanan protokol üzerinde davaya bakmak ile görevli Aile Mahkemesi […]

Yazan |Ağustos 10th, 2012|Aile ve Şahıs Hukuku|3 Yorumlar

İŞVEREN VE ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN İŞÇİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

İŞVEREN KAVRAMI

4857 Sayılı İş Kanunu’ nun 2. maddesine göre, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar işçi ile aralarındaki ilişkide hukuken işveren olarak kabul edilmekte, işverenin haklarından faydalanmakta ve yükümlülükleri nedeniyle sorumlu tutulmaktadırlar. 

ALT İŞVEREN KAVRAMI

4857 Sayılı İş Kanunu’ nun 2. maddesine göre, bir işverenden iş yerinde yürüttüğü asıl işin […]

Yazan |Ağustos 7th, 2012|İş Hukuku|1 Yorum