SORUNUZ MU VAR?

Boşanma davası açmak

/Tag:Boşanma davası açmak

Boşanma Davalarında Avukatlık Ücreti Ve Yargılama Giderleri

Boşanma davalarında hukukî danışmanlık görevinde bulunan avukatlar müvekkillerini temsilen duruşmalara katılır, gerekli müdafaaları müvekkil adına yapar veya davanın çeşidine göre tazminat, nafaka gibi çeşitli taleplerde bulunur. Noter onaylı vekâletname ile bu durum resmiyet kazanır. Kişilerin hiçbir davada avukat aracılığı ile duruşmalara katılma gibi bir zorunluluğu bulunmamaktadır. Bir avukattan hukukî danışmanlık hizmeti almayan kişilerin davalarda haklı […]

Yazan |Kasım 1st, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|3 Yorumlar

Boşanmada Genel Nedenler Nelerdir?

Kanunda özel olarak düzenlenmeyen ve önceden öngörülemeyen birçok benzer sebep, doktrinde boşanmanın genel sebepleri başlığı altında incelenmiştir. Detaya inilmesi mümkün olmayan boşanmaya neden teşkil edebilecek birçok sebep TMK 166. maddede kendine yer bulmuştur. Tek maddede yer almasına rağmen kanun koyucu maddenin her fıkrasında farklı bir perspektifte düzenlemeler yapmıştır.

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması

Eşlerin ortak yaşamı sürdürmelerine […]

Yazan |Eylül 30th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

Eşin Kumar Oynaması Boşanma Nedeni Midir?

Günümüzde genellikle alkol ve madde bağımlılığı şeklinde vuku bulan bağımlılık nosyonu, son yıllarda hızla popülaritesi artan bir bağımlılık çeşidi olan kumar bağımlılığını da kapsamakla birlikte, nedeni spesifik olarak belirlenemese de biyolojik ve genetik nedenler ile sosyal çevrenin etkisiyle ortaya çıkan kumar bağımlılığı, tıp literatüründe dürtü-kontrol bozukluklarından biri olarak kabul edilmesine göre, kumar bağımlısı kişi, kendisine […]

Yazan |Mayıs 18th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|1 Yorum

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Hukuk dünyasının güncel davaları arasında kabul edilen boşanma davası, çiftlerin uzlaşarak ya da birinin diğerinden bağımsız olarak, boşanmaya neden olan sebebin ileri sürülmesiyle birlikte eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesine başvuruda bulunmalarıyla açılmaktadır.

Ancak bu başvuru kapsamında gerçekleştirilecek olan hukuki prosedürler, çoğu kişi tarafından kompleks yapıya […]

Yazan |Şubat 22nd, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok