Title: Boşanma Davasında Aile Konutu Nedir?
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Mar 12
Rating: 5.0

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun getirdiği yeniliklerden biri olan aile konutu, ailenin yaşamsal faaliyetlerini sürdürdükleri, eşlerin varsa çocuklarıyla birlikte yaşadıkları ve düzenli bir yerleşim amacıyla kullandıkları mekandır.

Aile konutunun mevzubahis olabilmesi için öncelikli olarak konut ve eş unsurlarının varlığının yanında, ailenin bir birlik biçiminde resmi şekilde oluşturulması yani, evlilik birliğinin kanunda sayılan şartlar ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Evlenmeden birlikte yaşayanlar için aile konutu kavramı söz konusu olmamaktadır. Aile konutunun diğer bir özelliği ise aile konutunun tek olmasıdır. Doktrinde genel görüşe göre kural olarak birden fazla aile konutuna sahip olunamamaktadır. Eşlerin yaşamsal faaliyetlerinin yoğunlaştığı, kendileri için merkez kabul ettikleri yer aile konutudur. Örneğin bir ailenin ikincil nitelikteki konut olarak kabul edilen yazlık, yayla evi, dağ evi gibi asıl yaşamsal faaliyetlerini sürdürdükleri konut dışındakiler, aile konutu kabul edilmemektedir. TMK 186/1 uyarınca eşler oturacakları konutu birlikte seçerler. Burada aslolan, konutun seçiminin eşlerin beraberce aynı anda fiili olarak gerçekleştirmesi değil, bu konudaki iradelerin uyuşması ve fikir birliğine varılmasıdır.

Aile konutu ile yerleşim yeri ve işyeri ilişkisine değinmek gerekirse, belirtmek gerekir ki söz konusu kavramlar birbirinden ayrı olmakla birlikte aile konutu ve yerleşim yeri kavram olarak birbirlerine benzemekte ve aile konutu ile işyeri ilişkisinde ise uygulamada sıklıkla karşılaşıldığı üzere aile konutu olarak belirlenen konutun bir kısmının iş yeri olarak kullanıldığı görülmektedir. Yine doktrinin genel görüşünü esas alırsak, işyerinin bir gerekliliği olan ticari hürlük ile eş ve çocukların menfaatlerinin çakışması sonucu eş ve çocukların menfaatinin üstün tutulduğunu, bu durumda konutun aile konutu olma özelliğine öncelik tanındığını söyleyebiliriz.

Diğer bir makalemiz olan Aile Konutu Şerhi ni okudunuz mu?

Yazarlar;

Av.Tuğsan YILMAZ
Av.Halil İbrahim ÇELİK
Didem TALGIR

Önceki yazımız olan Boşanma Davasında Bilirkişi Raporu ‘nda, boşanma davası, boşanma süreci, hangi hallerde boşanma davasında bilirkişi raporuna başvurulabileceği bakımından bilgiler verilmektedir.