Title: Boşanma Kararı Çocuklara Nasıl Açıklanmalı?
Reviewed by Avukat Tuğsan YILMAZ on Apr 21
Rating: 5.0

Eşlerin boşanmaya karar vermelerinin ardından başlayan süreçle birlikte bu kararı müşterek çocuklara açıklamak, çocuk ve ailenin yapısına göre farklılık göstermekle birlikte her somut olayın şartları kendi bünyesinde değerlendirilmek üzere çeşitli etkenlere tabi tutularak değişkenlik göstermektedir.

Kuşkusuz boşanma hususunda fikir birliğine varmış çiftler için yeni bir hayatın habercisi olan bu karardan sadece tarafların sosyal yaşantıları etkilenmemekle birlikte müşterek çocuğun yaşadığı yer ve okul durumundan arkadaş çevresi ve gittiği kurslara kadar yerleşik dengeler de birtakım değişikliklere uğrayabilmektedir. Tarafların büyük hayal ve umutlarla adım attıkları evlilik müessesesini aile unsurunun tamamlayıcısı olan çocuklarla birlikte sonlandırmak istemeleri, tarafların bu kararlarında emin oldukları hususunda uzlaşmalarının ardından ise çocuğun yaşı, cinsiyeti, kişiliği vb özelliklerine göre farklı olmak kaydıyla çocuklara boşanma kararının nasıl açıklanacağı sorunsalını beraberinde getirmektedir. Bu hususta, çiftlerin boşanma kararını çocuğa dürüst ve açık bir dille anlatmalarının yanı sıra öfke, kızgınlık, mutsuzluk ve suçluluk gibi duygular varsa, bunların belli edilmeksizin ve birlikte ortak bir dil kullanarak açıklamaları gerekmektedir.

Çiftler arasında yaşanan çatışma durumunun çocuğa yansıtılmaması, çocuğun psikolojisi ve kendi dünyası içindeki soru işaretlerinin giderilmesi bakımından önem arz etmektedir. Çocuğa hayatında gerçekleşecek değişiklikler hakkında bilgilendirme yapmak, çocuğun yaşına uygun olmak koşuluyla yönelttiği soruları en uygun dille ve mümkün olduğunca hakikate yakın bir şekilde cevaplandırmak, eşlerin arasında boşanma hususuna yol açan her olayın ayrıntısını çocuğa açıklamak anlamına gelmemekle birlikte çocuğun anne ve babasının artık birlikte yaşamayacağı ve bu ayrılığının sadece eşlerin evlilik ilişkisini sonlandırıp ebeveynlerinin anne-babalık görevinden ayrılmadığını anlamasına olanak tanımaktadır. Şayet birden fazla çocuk varsa, çocukların ebeveynlere duydukları güveni sarsmamak ve bu süreci daha kolay atlatmaları amacıyla gerektiği takdirde büyük çocuklara sonradan daha detaylı açıklama yapılmak üzere bu karardan tüm çocuklar aynı anda haberdar olmalıdırlar.

Çocuk psikolojisi alanında uzman görüşlere göre ise kardeşlerin varlığı, bu durumdan etkilenen kişilerin sadece kendileri olmadıkları hissini verdiğinden, çocukların üzüntü ve yaşadıkları duygusal karmaşaların çözümlenmesi açısından önem taşıyan bir husus olarak kabul edilmektedir. Yine bu konu hakkında önem taşıyan diğer bir husus ise, çocuğa boşanma kararının açıklanmasının, çocuğun kendini rahat hissettiği ve bu konunun hep birlikte vakit geçirebilecekleri ve çocuğun tüm sorularını cevaplandırmaya müsait bir yerde gerçekleşmesi mevzusudur. Bu karar, çocuğa dar bir vakitte açıklanmamalı, mümkünse çocuk üzerinde strese yol açabilecek kalabalık bir ortamda izah edilmemelidir.

Unutulmamalıdır ki, boşanma evlilik kadar doğal bir olgu olmakla birlikte kimi zaman boşanmanın gerçekleşmemesi ihtimalinde taraf ve çocukların yaşamları olumsuz yönde etkilenebilmektedir. Bu yüzden boşanma, evlilikte ileride yol açabilecek bazı hasarların ve olumsuzlukların önüne geçilmesine olanak tanıyorsa ebeveynler suçluluk duygusuna kapılmamalı ve bu kararın tarafların ve çocukların psikoloji açısından en doğru karar olduğu kanısını benimseyerek bu sürecin daha kolay atlatılabilmesi için gerektiği takdirde psikolojik yardım almalıdırlar.

Avukat Tuğsan YILMAZ
Avukat Halil İbrahim ÇELİK
Huk.Fak.Öğ. D. TALGIR

Bir önceki yazımız Aile ile ilgilenmemek boşanma sebebi midir? de aile için davranış, yükümlülükler, sorumluluklar ve boşanma sebebi olup olmadıkları hukuken incelenmektedir.