Title: BOŞANMANIN TANINMASI VE TENFİZİ
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Jul 19
Rating: 5.0

’Yurtdışında ikamet eden ve evlilik birliğinin devamının mümkün olmaması hasebiyle yaşadıkları ülkede boşanan T.C. vatandaşlarının yurt dışında verilmiş mahkeme kararlarının tanınması ve icra edilebilir hükümlerinin tenfizi istemiyle Türk mahkemeleri nezdinde dava açması gereklidir.’’

Eğitim, iş, yerleşme gibi nedenlerle günümüzde birçok T.C. vatandaşı yurt dışında ikamet etmektedir ve çeşitli nedenlerle boşanmaktadır. Yurtdışında evlilik birliğini bitirmek başka bir ifade ile boşanmış olmak T.C. vatandaşı olan eşin Türkiye’ deki nüfus kütüğünde herhangi bir değişikliğe yol açmayacaktır. Bu nedenle yurtdışında verilmiş boşanma kararının tanınması ve tenfizi amacıyla Türk mahkemelerinde dava açmak ve yurtdışında verilmiş boşanma kararını Türk mahkemeleri aracılığı ile tabiri caiz ise onaylatmak gerekmektedir. Böylelikle T.C. vatandaşı olan eşin nüfus kütüğünde boşanmış olduğuna değişikliklerin işletilmesi sağlanacaktır.

Yurtdışında ikamet eden ve çeşitli sebeplerle Türkiye’ de kısmen dahi bulunamayacak olan kişilerin yaşadıkları stres ve tereddütleri bir nebze dahi olsa gidermek maksadıyla kaleme almış olduğumuz diğer makalelerimizde izah ettiğimiz üzere boşanan tarafların vekâlet verdikleri takdirde tanıma ve tenfiz davası ile ilgili olarak Türkiye’ ye gelmelerine gerek bulunmamaktadır. Karşılıklı güven ilişkisinin kurulması, müvekkil adayının konuya vakıf bir hukukçuya ulaşması ile mümkün olabilmektedir.

Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere yurtdışında mahkemelerce verilmiş boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi davalarında dava sürecini asıl uzatan husus davalının yurtdışında ikamet etmesi nedeniyle yurtdışına tebligatların gönderilmesi ve ilgiliye ulaşması için gereken süresinin beklenmesidir. Bu sorunun çözümü ancak tarafların her ikisinin de Türkiye’ den birer avukata vekâlet vermesi ile mümkündür. Böylelikle yurtdışına tebligat yapılmasına gerek kalmayacaktır.

Tanıma-tenfiz davasının ne işe yaradığı, tanıma-tenfiz davasının genel özellikleri, tanıma-tenfiz davası açılmaksızın yurtdışında boşanmış kişinin tekrar evlenip evlenemeyeceği, tanıma-tenfiz davasının neden hemen açılması gerektiği, tanıma-tenfiz davasında duruşmaya gelme zorunluluğunun bulunup bulunmadığı, tanıma-tenfiz davası açmak için gerekli evraklar, tanıma-tenfiz davası ile ilgili çalışma sistemimiz ile ilgili olarak merak edilen hususlar için soru-cevap şeklinde kaleme aldığımız ‘’YURTDIŞINDA BOŞANDIM, TÜRKİYE’ DE BOŞANMIŞ SAYILMAZ MIYIM?’’ başlıklı makalemize göz atabilir veya detaylı bilgi için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Av. Tuğsan YILMAZ