Title: İSİM-SOYİSİM DEĞİŞTİRME DAVASI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Oct 8
Rating: 5.0

Adımı/Soyadımı Değiştirmek İstiyorum, Ne Yapmalıyım?

Ebeveynler tarafından konulan ismin yahut babanın nüfus kütüğüne kayıt ile edinilen soyismin değiştirilmesi Medeni Kanun’ umuzun 27. maddesi uyarınca belirlenen şartlar mukabilinde dava yolu ile talep edilebilmektedir. Dava açılmaksızın herhangi bir kurum yahut kuruluşa başvuru ile isim-soyisim değişikliği söz konusu olamaz. Nüfus müdürlüklerine yapılan başvuru ile değişiklik şu an için yapılamamaktadır.

Adımla/Soyadımla Dalga Geçiliyor, Değiştirebilir Miyim?

Dava yolu ile talep edilen ad/soyad değişikliğinin mahkemece kabul görebilmesi için haklı bir sebebin varlığı aranmaktadır. Haklı sebep olarak kabul edilebilecek haller ise;

  • İsim ve/veya soy ismin milli kültüre veya örf ve adetlere uygun olmaması,
  • İsim ve/veya soy ismin kişinin itibarını zedeleyebilecek şekilde komik ve alay konusu yapılabilir veya çirkin anlama sahip olması,
  • İsim ve/veya soy ismin gerek özel hayatta gerekse mesleki hayatta yanlış anlamalar doğurabilir olması,
  • Kişinin özel hayatında veya iş hayatında başkaca bir isimle tanınıyor olması ve kimlikte yazan ismin sadece resmi işlemlerde mecburiyetten kullanılıyor olmasıdır.

İsim Sildirme Veya Değiştirmek Mümkün Müdür?

Örneğin, birden fazla isme sahip kişinin adının Ahmet Satılmış soyadının ise Ç….. olduğunu düşünelim. Satılmış isminin kişinin sosyal yahut iş çevresinde alay konusu edilmesine, aşağılanmasına ve bu nedenle psikolojisinin alt-üst olmasına sebebiyet verdiğinin kabulü halinde değişikliği yahut çıkartılması mümkün olabilmektedir.

Adımı/Soyadımı Kendi Seçtiğimle Değiştirebilir Miyim?

Milli kültüre, örf ve adetlere, ahlaka ve adaba uygun olduğu müddetçe ad/soyad değişikliği davasında davacı kullanmak istediği adı/soyadı belirleyip mahkemeye dava dilekçesinde bildirebilmektedir. Diğer bir deyişle kendiniz seçerek dava dilekçesinde talepte bulunabilirsiniz.

İsim/Soyisim Değiştirme Davası Hangi Mahkemede Açılır?

İsim-soyisim değiştirme davası talebini değerlendirmek ve karara bağlamakla görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi’ dir. İsim değiştirme davasını veya soyisim değiştirme davasını resmi ikametgahınızın bulunduğun yer bakımından yetkili mahkemede açabilirsiniz. Şayet resmi ikametgahınız yurtdışında ise İstanbul’dan dava açabilirsiniz.

İsim/Soyisim Değiştirme Davasında Duruşma Gitmek Zorunda Mıyım?

Vekil aracılığı ile yürütülen isim-soyisim değişikliği davalarında vekilin duruşmaya iştirak etmesi nedeniyle asilin(davacının) duruşmada hazır bulunma zorunluluğu yoktur. Diğer bir ifadeyle avukatınız sizin yerinize katılabilir.

İsim/Soyisim Değiştirme Davasında Tanık Zorunlu Mudur?

İsim yahut soyisim değişikliği talebiyle açılan davada davacının somut durumu göz önüne alınarak iki adet tanık bildirmekte fayda olacağı kanaatindeyiz.

İsim/Soyisim Değiştirme Davası Ne Kadar Sürer?

Ad/soyad değişikliği talebiyle açılan davada süreç mahkemelerin iş yoğunluğuna göre değişmektedir. Ad/soyad değişikliği istemli davada haklı bir nedenin varlığı, dosya kapsamsında yer alan bilgi ve belgelerin yeterliliği ile birlikte usuli işlemlerde herhangi bir noksanın bulunmaması durumunda isim-soyisim değişikliği davası tek celsede bitmektedir. Doğru bir süreç yönetimi ile 3-4 ayda süreç tamamlanabilmektedir.

Duruşmadan Sonra Adım/Soyadım Hemen Değişir Mi?

Ad/soyad değişikliği davasının mahkemece kabul edilmesi neticesinde gerekçeli karar yazılır ve temyiz süreci başlar. Temyiz için öngörülen yasal süre içerisinde verilmiş olan kararın temyiz edilmemesi durumunda karar kesinleşir ve kararın gazetede ilanı ile birlikte ilgili nüfus müdürlüğüne mahkemece gönderilir. İlgili nüfus müdürlüğü tebellüğ edilen mahkeme kararını nüfus kayıtlarına işler ve kişi yeni adının/soyadının bulunduğu nüfus kâğıdını teslim alabilir ve diğer kimliklerini de değiştirmek için ilgili kurumlara talepte bulunabilir.

İsim- Soyisim Değiştirme Davasını Kendim Açabilir Miyim?

Sadece isim-soyisim değiştirme davası değil her türlü davanızı kendiniz açabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken husus hukuki prosedürü, kanunları, işleyişi bilmemeniz nedeniyle hak kaybına uğrama riskinizin bulunduğudur. Dava dosyasını dönemsel olarak takip edemeyecekseniz, yapılan hukuki işlemleri yahut mantığını ve gerekliliğini yeterince anlayamıyorsanız ve davanızın gerekenden fazla uzamasına sebebiyet verecekseniz herhangi bir avukattan davanızı üstlenmesini talep etmenizde fayda vardır.

İsim-Soyisim Değiştirme Davası Avukatı

Bu tabir halk arasında kullanılmakta olup avukatlık mesleği içerisinde bu kapsamda bir ünvan bulunmamaktadır. Halk arasında bu tip davalar ile sıkça ilgilenen avukatlara bu şekilde bir ayırt edici ifade kullanılmaktadır. Bu kapsamda avukat arayışınız var ise isim-soyisim değiştirme davası avukatı ile yapacağınız görüşmelerde ne sıklıkla bu tip davalara baktığını sormanızda ve detaylı bilgi talep etmenizde fayda olacaktır.

İsim-Soyisim Değiştirme Davası ile İlgili Habertürk Gazetesi köşe yazımızı okumak için tıklayınız