Title: Uluslararası Casusluk Suçu ( TCK 331)
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on May 2
Rating: 5.0

Uluslararası casusluk suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’ nun ‘Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk’ başlığı altında düzenlenmiştir. TCK 331. maddede yabancı bir devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgilerin, diğer bir yabancı devlet lehine siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin edilmesi, uluslararası casusluk suçu olarak tanımlanmıştır.

Uluslararası Casusluk Suçunun Konusu

Uluslararası casusluk suçunun konusu yabancı bir devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgilerdir. Uluslararası casusluk suçu ile Türkiye’nin uluslararası itibarı korunmak istenmiştir. Zira devletin ülkesinde iki yabancı devletin birbirlerine karşı casusluk faaliyetleri icra etmeleri uluslararası ilişkilerin bozulmasına ve Türkiye’nin uluslararası itibarının zedelenmesine sebebiyet verebilir. Bu durumun meydana gelmesini engellemek maksadıyla uluslararası casusluk faaliyetleri TCK kapsamında suç olarak tanımlanmıştır.

Uluslararası Casusluk Suçunda Sanık

Uluslararası casusluk suçu fail bakımından özgü nitelik taşımamaktadır. İlgili suç Türk vatandaşı kişiler tarafından işlenebileceği gibi yabancılar tarafından da işlenebilmektedir. Uluslararası casusluk suçu ile Türkiye’nin siyasi itibari korunmak istenmektedir. Bu minvalde değerlendirildiğinde suçun mağduru basit anlamda Türkiye devletidir.

Uluslararası Casusluk Suçunu Meydana Getiren Eylemler

Yabancı bir devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgilerin, diğer bir yabancı devlet lehine siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin edilmesi ile ilgili suç oluşur. Görüldüğü üzere bahse konu bilgilerin temin edilmesi uluslararası casusluk suçunun gerçekleşmesi için yeterlidir. Suça konu bilgiler yabancı bir devletten, harici yabancı bir devlet lehine siyasi veya askeri casusluk maksadıyla temin edilmelidir.

Uluslararası casusluk suçu ani hareketli suçlardandır. Failin yabancı bir devletten suça konu bilgiyi temin etmesi ile suç işlenmiş olur. Ancak burada dikkat edilmesi gereken konu eylemin gerçekleştiği yerdir. İlgili kanun maddesi ile yalnızca Türkiye’de gerçekleşen casusluk faaliyetleri suç olarak tanımlanmıştır. Bu sebeple suça konu eylemlerin yurt dışında gerçekleştirilmesi halinde uluslararası casusluk suçu oluşmayacaktır.

Uluslararası Casusluk Suçunun Özel Görünüş Şekilleri

Uluslararası casusluk suçuna teşebbüs mümkündür. Failin suça konu bilgileri temin etme sürecinde yakalanması durumunda ilgili suça teşebbüsten söz edilebilir. Uluslararası casusluk suçunda fikri içtima ve bileşik suç söz konusu değildir. Buna karşın zincirleme suç meydana gelebilir. Bahse konu suçun iştirak halinde işlenmesi mümkündür.

Uluslararası Casusluk Suçunda Kast

Uluslararası casusluk suçu genel kast ile işlenemez. Failin suça konu eylemi yabancı devlet lehine siyasal ve askeri casusluk maksadıyla gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu sebeple uluslararası casusluk suçunun gerçekleşebilmesi için özel kast aranmaktadır.

Uluslararası Casusluk Suçunun Cezası

Uluslararası casusluk suçunu işleyen kişi bir yıldan dört yıla kadar hapis ile cezalandırılır. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk grubunda yer alan diğer suçlardan farklı olarak uluslararası casusluk suçu için ağırlaştırıcı neden öngörülmemiştir.

Ofisimizden ceza davası, savcılık ifadesi, sorgu, hukuki danışmanlık ve diğer ceza avukatı talepleriniz için 0212 343 24 95 ′i arayabilirsiniz.