Title: Boşanma Avukatı
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on May 26
Rating: 5.0

Boşanma davaları hukuk sistemimizin sayısal çoğunluk açısından önde gelen davaları arasındadır. Evlilik birliğini yönetemeyen çiftler bazen anlaşarak bazen ise çekişmeli olarak evliliklerini boşanma ile neticelendirmektedirler. Boşanma davaları ile alakalı bu yazıda genel bilgi vermenin yanı sıra boşanma avukatı tutma gerekliliği hususuna değinmek istiyoruz. Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davalarında aldığımız en sık sorulardan biri boşanma avukatı tutmanın zorunlu olup olmadığıdır.

Boşanma işlemi Türk Hukuk Sistemi’nde ancak haklı bir gerekçe ile mümkün olmaktadır. Boşanmak isteyen taraf evlilik birliğinin yürütülemediğini veya aile birliğinin sarsıldığını ispat etmedikçe hakimden boşanma kararı alamaz. Boşanma sebeplerine kısaca değinirsek 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu sistematiğinde boşanma sebepleri özel sebepler ve genel sebep olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Özel boşanma sebepleri; akıl hastalığı, hayata kast-pek kötü ve onur kırıcı davranış, zina, terk, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme olarak kanunda sayılmıştır. Genel boşanma sebebi ise 166. Maddede belirtilen evlilik birliğinin temelinden sarsılmasıdır. Yani kanun sadece bu sebepleri saymamış ayrıca aile hayatı içerisinde ortaya çıkan ve evlilik birliğini çekilmez hale getiren sorunların da boşanma gerekçesi olabileceğini hükme bağlamıştır. Burada bahsetmek istediğimiz husus özel boşanma sebeplerinin de aslında genel boşanma sebebine bağlı olduğudur. Yani örneğin terk nedeniyle boşanma avukatı tutarak boşanmak isteyen taraf aslında terk nedeniyle evlilik birliğinin sarsılması olarak boşanma davası açacaklardır. Burada dikkat edildiği gibi hukuki açıdan teknik bir husus göze çarpmaktadır. Bu teknik hususlar sadece terk nedeniyle olan dava da değil hemen hemen diğer bütün özel boşanma nedenlerinde ortaya çıkmaktadır. Burada problem yaşamamak için çiftlere en büyük tavsiyemiz boşanma avukatı tutmalarıdır. Zira boşanma avukatı sizin menfaatinizi maksimum düzeyde tutarak minimum sorunla davayı atlamanıza yardımcı olacaktır.

Yukarıda sayılan boşanma sebepleri çekişmeleri olarak boşanacak çiftler için öngörülmüştür. Yani bu sebeplere dayanan çiftlerden biri ya boşanmak istememekte yada evlilik birliğinin sarsılmasında karşı tarafa daha fazla kusur izafe etmektedir. Boşanma konusunda işte bu saydığımız çekişmeleri yaşamayan çiftlerin hızlı ve problemsiz boşanmalarını sağlamak amacıyla anlaşmalı boşanma davası hükme bağlanmıştır. Anlaşmalı boşanma davaları 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 166. Maddesinde açıklanmıştır. Buna göre en az 1 yıldır evli çiftler bir protokol hazırlayarak aile mahkemesine başvuracaktır. Protokol şartları kamu düzenine aykırı değilse hakim çiftleri boşamak zorundadır. Protokolün konusunda uzman bir boşanma avukatı tarafından düzenlenmesi oldukça önemli bir husustur. Zira anlaşmalı boşanma davanın mihenk taşı boşanma avukatı tarafından hazırlanacak işte bu protokoldür. Düzenlenen anlaşmalı boşanma protokolünde evlilik birliğinin neticelenmesine bağlı bütün ayrıntılar boşanma avukatı tarafından kaleme alınır. Mal rejimi, nafaka, tazminat, çocukların velayet, iştirak nafakası vs. hususlar anlaşmalı boşanma davasında açıkça belirtilmelidir. Eşler bu hususların her birinde ayrı ayrı anlaşmalıdır. Bu husus boşanma avukatı tarafından size anlatılmalıdır. Aksi durumda hakim çiftler hakkında boşanma kararı vermez. Hakim boşanma protokolünü çocuk ile alakalı hususlar hariç olmak üzere değiştiremez. Ancak çocuğun velayeti, bakımı ve iştirak nafakası hakkındaki hususlar kamu düzenini ilgilendirdiği için bu hususları değiştirebilir. Örneğin çocuk için ödenecek iştirak nafakasını az bulan hakim arttırılmasını isteyebilir. Taraflar bu hususu kabul etmezler ise hakim eşleri boşamaz. Bu nedenle eşlerin boşanma protokolünü hazırlarken çocuğun menfaatlerini maksimum düzeyde tutmaları gerekmektedir. İşte bu ve buna benzer teknik hususları doğal olarak bilmeyen eşlerin boşanma avukatı tutmaları onların menfaatinedir. Aksi durumda reddedilen boşanma davaları eşleri sıkıntıya sokabilir. Bu sıkıntıyı yaşamaya en önemli engel boşanma avukatı tutmaktır.

Gerek anlaşmalı boşanma gerekse çekişmeli boşanma davalarında boşanma avukatı tutmak eşlere birçok avantaj sağlamaktadır. En başta boşanma avukatı konusunda uzman bir profesyonel olup davanın ilk başından son kerteye kadar süreci sizin adınıza yürütür ve yönetir.

Boşanma sebepleri ile alakalı bilgileri paylaştıktan sonra boşanma avukatı hususunu biraz daha derinlemesine incelemek istiyoruz. Türkiye’de mevcut yasal düzenleme de boşanma davaları için boşanma avukatı tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Yani mahkeme huzurunda kendine güvenen her birey boşanma davasında boşanma avukatı tutmadan da kendini savunarak boşanma kararı alabilir. Ancak gerek bir takım teknik hususlarda gerekse evlilik birliğinin kamu düzeni için taşıdığı önem dikkate alındığında dava için boşanma avukatı tutmak yararlı ve gerekli bir husustur. Zira konusunda uzman boşanma avukatı boşanma kararınızı bir kez daha gözden geçirmenizi sizden ister. Zira toplumun temel yapı taşı olan ailenin dağılması hiçbir bireyin kabul edebileceği bir husus değildir. O nedenle boşanma avukatının size ilk önerisi kararınızı gözden geçirin olmalıdır. Boşanma konusunda kararlı iseniz bu defa olabilecek neticeler hakkında boşanma avukatı size net bilgiler vermeli ve doğabilecek bütün ihtimallerde sizi aydınlatmalıdır.Zira boşanma davaları içerisinde birden fazla ihtimal barındıran, önemli hukuki neticelere sahip davalardır. Bu nedenle boşanma avukatı her bir ihtimal konusunda size olası sonuçlar hakkında gerekli bilgileri vermelidir.

Boşanma avukatı tutmanın psikolojik bir yönü olduğu gibi hukuki bakımdan da yapılacak işlemler konusunda ciddi artılar sağlar. Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndan sonra artık dava süreci önemli sürelere bağlanmış ve sürenin kaçırılması halinde mazeret yok ise düzeltilme hakkı verilmemiştir. Örnek vermek gerekirse kanun cevap süresini 15 gün olarak belirlemiş ve ancak haklı sebep halinde arttırılabileceğini hükme bağlamıştır. Boşanma avukatı tutulmaması halinde taraflar bu süreleri kaçırabilirler. Sürenin kaçırılması halinde cevap hakkı geçmiş olacaktır. Bu husus onarılamaz durumların ortaya çıkmasına yol açabilir. Teknik hususlar sadece cevap süresi için değil davanın tamamı için söz konusudur. Boşanma avukatı olayın teknik boyutunda gerekli bütün işlemleri ivedilikle adınıza neticelendirir.

Boşanma avukatının dava sürecinde diğer bir etkisi de psikolojik açıdandır. Zira boşanma davaları manevi açıdan taraflarda önemli hasarlar bırakabilir. Çünkü dava sürecinde iddia edilen hususlar, beyanlar ve hatta iftiralar eşleri birbirinin yüzüne bakamaz hale getirebilir. Boşanma avukatı burada amiyane tabirle seviyenin düşmesini engelleyecek katalizör görevi gütmektedir. Zira sizin vekiliniz olarak sizin maksimum menfaatinizi dikkate alırken davanızı şahsileştirmeden hukuki bilgi ve birikimi neticesinde oluşmuş muhakeme yeteneğiyle yorumlar. Burada sizin menfaatinizin maksimum düzeyde tutulmasının yanı sıra karşı tarafın kişilik haklarına zarar vermeden sizin haklarınızı korumaya çalışır. Tecrübesi sayesinde manevi açıdan çok zarar görmemeniz için size yol gösterir. Psikolojik açıdan sayılan bu problemlerle daha güçlü mücadele etmek için boşanma avukatı boşanma davasında en önemli yoldaşınızdır.

Boşanma davalarında konusunda uzman boşanma avukatı tutulmaması nedeniyle teknik hususlardan dolayı dava reddedilebilir. Örneğin delil listesini süresinde bildirmeyen veya tanıklarını zamanında dinletmeyen taraf artık delillerini sunamaz, tanıklarını dinletemez. Böyle bir durum ile boşanma davasının reddedilmesinin eşler için en önemli sıkıntısı 3 yıl boyunca aynı konuda boşanma davası açamayacak olmalarıdır. Yani davası reddedilen eşler 3 yıl boyunca aynı nedenden dolayı yeni bir dava açamayacaklardır. Bu risk önemli bir problem yaratacak olup sırf bu nedenle karşılaşmamak için dahi boşanma avukatı tutmak gerekmektedir. Bu hususu tekrar etmekte fayda görüyoruz. Boşanma avukatı tutulmaması halinde usulde veya esasta yapılacak hatalar nedeniyle davası reddedilen çiftler 3 yıl boyunca aynı konuda dava açamayacaklardır.

Av. Halil İbrahim ÇELİK & Av. Tuğsan YILMAZ