Title: Sorumsuz ve İlgisiz Davranış En çok Görülen Boşanma Nedeni
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Aug 14
Rating: 5.0

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ nın Türkiye bazlı yaptığı araştırmada boşanma nedeni olarak ilk sırada ileri sürülen aldatmanın yerini eşin sorumsuz ve ilgisiz davranışlarının yer aldığı ortaya çıktı.

Yapılan araştırmada beş yıllık süre içerisinde boşanma davalarının seyri ve nedenleri incelenmiş olup araştırma verilerine göre boşanma nedenleri arasında sorumsuz ve ilgisiz davranış, aldatma nedeniyle boşanmayı geride bıraktı.

Yapılan araştırma sadece boşanma sebeplerinin yer değiştirmesiyle de sınırlı değil. Evlilik müessesinin kurulmasından itibaren ilk iki yıl ile beş yıl arasında meydana gelen boşanma yüzdeleri de dikkat çekici. 2011 verilerine göre evlenen her beş kişiden birisinin evliliği iki yıldan daha az sürerken, her beş kişiden ikisinin evliliği de beş yıl ve daha altında sürmekte. Ayrıca incelemede boşanma davası neticesinde boşanan bireylerin %38 ile %44 yeni bir evlilik yapmış bulunmakta. İstatistiki veriler gösteriyor ki başarısız bir evlilik yeni bir evliliğe psikolojik olarak engel değildir.

Araştırmada yer alan diğer dikkat çekici noktalar ise;

  • Kadınların eğitim düzeyi arttıkça boşanma oranı artıyor.
  • En fazla boşanma davası İstanbul, İzmir ve Ankara’ da görülüyor.
  • En az boşanma oranı ise Doğu Karadeniz illerinde ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ nde yer almakta.
  • Boşanmalarda son dönemlerdeki en yaygın nedenin ilgisiz ve sorumsuz davranma olduğu istatistiklere yansırken; kadınlarda içki, kumar, dayak ve kötü muamele, erkeklerde ise terk etme ve aldatma boşanma gerekçelerinde dikkat çekici bir şekilde artış göstermiştir.
  • Geniş ailelerin yerine son yıllarda büyük bir artış gösteren çekirdek ailelerde ise boşanmış olan ebeveyn ile çocukların yer alması ve çekirdek ailelerdeki aile fertlerinin azalması ve dağılması da başkaca önemli bir nokta.
  • Evlilikte çocuk sayısının az olması ile evlilik süresinin kısalığı ise boşanma oranında artışın görüldüğü diğer faktörler

Kanaatimizce;

Boşanma ve aile birliğinin dağılması kimse tarafından tercih edilmeyen bir durumdur. Bu bağlamda mutlu bir yuvanın dağılmasına neden olan faktörlerin temeline inilmelidir. Tabiri caiz ise boşanma davasında oranın artmasında mutsuz evliliklerin yer alması esas neden olmakla birlikte geçmişe oranla meydana gelen artışta, ekonomik özgürlükleri ve eğitimleri olmayan kadın sayısının azalması, şiddetin ve koca tarafından hor görülmenin toplum nezdinde tepkiyle karşılanması, çekirdek aile yapısının yaygınlaşması da önemli faktörler arasında yer almaktadır.

Evlilik kutsaldır! Ancak mutsuz, huzursuz ve hayatı çekilmez kılan bir evlilik yerine karşılıklı saygı ile evliliği noktalamak hayatın sonu olmayıp makul bir seçenek olarak değerlendirilmelidir.

Av. Tuğsan YILMAZ

Bir önceki kategori yazısında Boşanma Avukatı seçerken nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili genel bir değerlendirme yapılmaktadır.