SORUNUZ MU VAR?

Monthly Archives: Ocak 2016

//Ocak

Basın Kanununda Tekzip Nasıl Yapılır?

İnternet, gazete, dergi ve televizyonlarda gerek görsel, gerek yazılı gerekse işitsel yollarla bireylerin kişilik hakkına yönelik saldırılarda bulunmak mümkündür. Kişilik hakları, kişiye sıkı sıkıya bağlı hakların başında gelen, devredilemeyen ve kişiliği oluşturan tüm değerleri içerisinde barındıran bir haktır. Özellikle gerçeği yansıtmayan ve mesnetsizce ortaya atılan iddialar kişilerin toplum nezdinde onurunu ve itibarını zedelemekte, kişilik haklarına […]

Önalım(Şufa) Hakkı Davası ve Çeşitleri

Önalım hakkı, hakka konu malın üçüncü kişiye satılması üzerine hak sahibine malı öncelikle satın alma yetkisi veren yenilik doğurucu bir haktır. Kanundan veya sözleşmeden doğabilir. Yasal önalım hakkı, paylı mülkiyete konu olan taşınmazlarda paydaşlara tanınan bir hak olarak karşımıza çıkmaktadır. Sözleşmeden kaynaklı önalım hakkının kaynağı ise tarafların yaptıkları önalım sözleşmesidir. Her ihtimalde önalım hakkının kullanılması […]

Yazan |Ocak 28th, 2016|Genel|9 Yorumlar

Ceza Davası Avukatlık Ücretleri

Ceza davaları mahiyeti itibarıyla diğer dava türlerinden çeşitli farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklardan belki de en önemlisi ve ceza avukatı ücretlerinde belirleyici unsurlardan bir tanesi de fiili çalışma sahasıdır. Örnekle açıklamak gerekir ceza davaları bakımından bir avukatın karakol, emniyet müdürlüğü, cezaevi, adliye ve ofisi gibi birden fazla çalışma sahası bulunmaktadır. Oysa ki hukuk davaları bakımından bu […]

Yazan |Ocak 23rd, 2016|Ceza Hukuku|Yorum Yok

Boşanma Protokolü Nasıl Yazılır?

Boşanma Protokolü Nedir?

Boşanma protokolü,  ister anlaşmalı boşanma davası açılsın isterse çekişmeli boşanma davası açılsın tarafların boşanma ve boşanmanın eki niteliğindeki hususlarda anlaşarak boşanma davasının neticelenmesi için ortaya koydukları iradenin ve anlaşmanın yazılı bir şekilde düzenlenmiş halidir. Boşanma protokolünde sadece boşanma yönündeki uzlaşı yetmeyecektir. Boşanma protokolünde nafaka, tazminat, mal paylaşımı varsa çocukların velayeti gibi hususların da […]

Yazan |Ocak 20th, 2016|Aile ve Şahıs Hukuku|1 Yorum

Araba Çalınması, Parçalanması ve Satılması Suçu

Gelişen teknoloji ve artan teknolojiyle birlikte otomobil kullanımında yadsınamaz miktarda artış olmuştur. Ancak özellikle şehirleşmenin yoğun olduğu bölgelerde otoparklar ihtiyacı karşılayamamaktadır. Bu ihtiyaç otomobilin kaldırımlarda, kapıların önlerinde bırakılmaları sonucunu doğurmaktadır. Sonuçtaysa otomobil hırsızları için hırsızlığa son derece elverişli şartlar oluşmaktadır. Genellikle çalınan otomobiller parçalanmakta ve elde edilen parçalar satılarak maddi kazanç elde edilmektedir. Ancak TCK […]

Yazan |Ocak 13th, 2016|Ceza Hukuku|Yorum Yok

Boşanma Davaları

Boşanma davaları; niteliği itibariyle aile hukuku alanında yer alan evlilik birliği içerisindeki tarafları ve varsa çocukları doğrudan etkileyebilen ve neticesi itibariyle salt boşanmayı değil boşanmanın fer’ilerini de(nafaka, tazminat, düğün takıları, velayet, ayrı bir dava olmakla birlikte mal paylaşımı)boşanma davalarında yahut ilintili davalarda barındıran bir dava türüdür.

Boşanma Davaları Çeşitleri

Basit usul anlatımla boşanma davalarını anlaşmalı boşanma davaları […]

Yazan |Ocak 10th, 2016|Aile ve Şahıs Hukuku|25 Yorumlar

Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı (KYOK)

Soruşturma evresi iki şekilde sona ermektedir. Bunlardan birincisi iddianame düzenleyip mahkemeye verilmesi, ikincisi ise kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın verilmesidir. Cumhuriyet Savcısı soruşturma evresi sonunda kamu davası için yeterli şüphe elde edecek delil bulamazsa ya da kovuşturma olanağı bulunmuyorsa kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir. Şahsi cezasızlık hallerinin varlığı ya da etkin pişmanlık söz konusuysa savcı […]

Yazan |Ocak 7th, 2016|Ceza Hukuku|8 Yorumlar

Doktorlara Yönelik Ceza Soruşturması Süreci

Özel sektörde veya kamu kurumlarında görev alan doktorlar, kamu görevi icra etmektedirler ve bununla birlikte yapılan işin kamu yararı içermesi nedeniyle bazı durumlarda kamu görevlisi olarak kabul edilmektedirler. Kamu görevlilerinin cezai soruşturma ve yargılama süreci 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun uyarınca kendine özgü şekil şartları ve kendine özgü süreçler içeren […]

Yazan |Ocak 6th, 2016|Sağlık Hukuku|Yorum Yok

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB)

Ceza Muhakemesi Kanununda yer alan bu düzenlemenin tarihsel gelişimine göz atacak olursak hukuk sistemimize yeni kazandırılmış olan bir müessese olduğundan bahsedebiliriz. Öncelikle 18 yaşından küçüklerin direkt cezaya çarptırılıp psikolojik ve bedensel travmalara maruz bırakılmaması ve bu yolla kamu yararına ulaşmak saikiyle hazırlanan bir sistemdir. Daha sonradan kanun koyucu irade oluşturduğu suç politikası üzerine bu sistemin […]

Yazan |Ocak 4th, 2016|Ceza Hukuku|11 Yorumlar