Title: Boşanma Davaları
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Jan 10
Rating: 5.0

Boşanma davaları; niteliği itibariyle aile hukuku alanında yer alan evlilik birliği içerisindeki tarafları ve varsa çocukları doğrudan etkileyebilen ve neticesi itibariyle salt boşanmayı değil boşanmanın fer’ilerini de(nafaka, tazminat, düğün takıları, velayet, ayrı bir dava olmakla birlikte mal paylaşımı)boşanma davalarında yahut ilintili davalarda barındıran bir dava türüdür.

Boşanma Davaları Çeşitleri

Basit usul anlatımla boşanma davalarını anlaşmalı boşanma davaları ve çekişmeli boşanma davaları olarak ayırabiliriz.

Anlaşmalı boşanma davalarında resmi nikah tarihinden itibaren evlilikte 1 yılın dolmuş olması ve tarafların boşanma ve diğer hususlar olan nafaka, tazminat, düğün takıları, mal paylaşımı, velayet, velayeti kendinde olmayan eş ile kişisel ilişkinin tesisi hususlarında anlaşmış olması ve boşanma davaları içerisinde bu anlaşmayı “boşanma protokolü”ne bağlamış olması gerekmektedir. Boşanma protokolünün anlaşmalı boşanma davalarında sadece imzalanmış olması yetmez. Taraflar varsa avukatları ile birlikte duruşma günü mahkemede hazır bulunmalıdır. Şayet eşlerden birisi duruşma günü duruşma salonunda hazır bulunmadığı takdirde boşanma kararı verilemeyecektir. Anlaşmalı boşanma davalarında tarafların uyuşması nedeniyle dosyaya bakmakla görevli ve yetkili mahkeme hakimince tarafların boşanma yönündeki iradelerinin devam edip etmediği ve kararlarının kesin olup olmadığı sorulur. Hakim çocuğun üstün yararı gereği velayet ve velayeti kendinde olmayan eşin çocukla kişisel ilişkisinin tesisi hususlarını re’sen nazara alır. Hukuka, usul ve yasaya aykırı hususların taraflarca tekrar düzenlenmesini yahut re’sen düzenleme yapılması ve tarafların bu şekilde boşanmayı kabul edip etmediğini değerlendirebilir, sorabilir, taraflara iletir. Genellik müşterek çocuğa nafaka verilmeyen anlaşmalı boşanma davalarında mahkeme hakimince re’sen nafaka miktarına hükmedilmesi hususu ile uygulamada sıkça karşılaşılmaktadır. (Bkz: Anlaşmalı Boşanma Davası)

Çekişmeli boşanma davalarında ise boşanma davaları açarak karşı tarafın( diğer eşin) evlilik birliğini içerisindeki kusuru ispatlanmaya çalışılmaktadır. Çekişmeli boşanma davalarında genel ve özel boşanma sebeplerine dayanarak dava açılabilir. Davalı konumunda olan eşin de boşanma talebi ve davacı eşe yönelik ispat edilebilir nitelikteki boşanma iddiaları mevcut ise iddiayı ispat adına “karşı dava” açması gerekebilir. Çekişmeli boşanma davalarında her iki taraf da boşanmayı arzu edebilir. Ancak çocuğun velayeti, nafaka, maddi tazminat, manevi tazminat, mal paylaşımı, çocukla kişisel ilişkinin tesisi gibi hususların herhangi birinde yahut tamamında uyuşmazlık var ise bu durumda yargılamaya çekişmeli boşanma davaları ile devam etmek gerekecektir. (Bkz: Çekişmeli Boşanma Davası)

Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

Boşanma davalarının süresi dava türüne göre değişiklik gösterecektir. Anlaşmalı boşanma davaları daha kısa sürerken çekişmeli boşanma davalarında ise davanın süresi artmaktadır. Süre ayrımını sadece bu şekilde yapmak yanlış olabilir. Zira çekişmeli boşanma davalarında dahi süre davadan davaya farklılık gösterebilir. Örneğin davalının süresi içerisinde cevap vermediği çekişmeli boşanma davalarında ilk duruşma günün belirlenmesi daha hızlı olacaktır. Ya da karşı dava açılmayan boşanma davalarında dava süresi karşılıklı iddialar olmadığından daha kısa sürebilir.

Boşanma Davaları Nasıl Açılır?

Boşanma davaları dava dilekçesi ile birlikte açılır. Dava boşanma avukatı vasıtasıyla açılacak ise öncelikle boşanma avukatına boşanma vekaletnamesi vermek gerekecektir.  Boşanma davaları açılmadan kanuni boşanma sebeplerinden hangisine göre davanın açılacağı belirlenmelidir. Boşanma davası açılırken her halükarda ilgili adliyedeki tevzi bürosuna gidilmeli ve harç ile gider avansları yatırılmalıdır. Akabinde ise davanın hangi aile mahkemesine düştüğü sistem üzerinden belli olacaktır. Ancak büyük şehirlerde fiziki dosya genellikle mahkemesine ertesi gün gitmektedir. Ancak dava dilekçesi ve varsa ekleri UYAP sistemi üzerinden mahkemesine iletilir. (Bkz: Boşanma Davası Nasıl Açılır)

Boşanma Davaları Evrakları

Boşanma davaları için gerekli yahut zorunlu evraklar her dava türü için aynı olmayabilir. Dava dilekçesi ise her davada mutlaka bulunmalıdır. (Bkz: Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır)  Dava dilekçesinde belirtilen delillerden ise elde bulunanlar eklenmelidir.  Boşanma davalarını avukat vasıtasıyla açmakta fayda vardır. Avukatsız açılan boşanma davalarında ise dava açma niyeti olan kişiler nüfus kağıdı fotokopisini dava dilekçesine eklemelidir.

Boşanma davaları açılırken elde olan tüm delillerin eklenmesine gerek yoktur. Dava dilekçesinde deliller kısmında  dayanılacak delillere başlık olarak kısaca değinilmesi yeterlidir. Boşanma davası evraklarını dilekçeler aşamasının tamamlanması sonrasın aile mahkemesi hakiminin deliller için 2 haftalık kesin süre vermesi ile de sunulabilecektir. Dava sürecinin hızlı olarak ilerleyebilmesi için başka yerden mahkeme vasıtasıyla istenecek deliller hakkında dava dilekçesinde talepte bulunulmasında ise fayda vardır. (Bkz: Boşanma Davası İçin Gerekli Evraklar)

Boşanma Davaları Protokolü

Boşanma davalarında protokol genellikle anlaşmalı boşanma davalarında yahut çekişmeli boşanma davalarında uzlaşılması durumunda karşımıza çıkmaktadır. Boşanma protokolü ile birlikte taraflar yazılı olarak uzlaştıkları hususları mahkemeye sunar ve protokol kapsamındaki hususlarda mahkemeden karar verilemesini talep eder.

Boşanma Davaları Hangi Mahkemede Açılır?

Boşanma davalarında görevli mahkeme aile mahkemesi, aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise asliye hukuk mahkemesidir.  Boşanma davalarında yetki meselesini ise 2 ye ayırmak gerekecektir. Kesin yetki hususu olmadığından genellikle anlaşmalı boşanma davaları herhangi bir aile mahkemesinde açılabilmektedir. Çekişmeli boşanma davalarında ise yetkili olmayan bir mahkemede dava açıldı ise davalı tarafça ilk itiraz olarak yetkisiz mahkemede dava açıldığı belirtilmeli ve yetkili mahkemenin hangi mahkeme olduğu gerekçesi ile birlikte belirtilmelidir. Ön inceleme aşamasının geçmesi ile yetki itirazında bulunulması durumunda ise ilk itirazlardan olan yetki itirazı süresi kaçırıldığından bu husus mahkemece dikkate alınmayacaktır. (Bkz: Boşanma Davası Nerede Ve Nasıl Açılır)

Boşanma Davaları Avukatı

Her hukuki alanda olduğu gibi boşanma davaları bakımından da püf noktaların olduğu aşikardır. Kanuni zorunluluk olarak avukatlık mesleğinde bir branşlaşma olmasa da boşanma davaları avukatları bakımından uzmanlaşma şarttır. Zira boşanma davalarının işleyişi ve dinamikleri diğer dava türlerinden farklılık arz etmektedir. O nedenle boşanma davası açmadan önce boşanma davaları avukatı ile görüşmekte ve mevcut boşanma istemini anlatmakta ve dava süreci ile birlikte karar almakta büyük fayda olacaktır. (Bkz: Boşanma Avukatı)

Boşanma Davaları Masrafları

Boşanma davalarında masraf kavramını yargılama için yapılacak harcamalar ve avukatlık ücretleri olarak ikiye ayırmak mümkündür. Günümüzde boşanma davaları branşında uzman kimi boşanma avukatları Hukuk Muhakemeleri Kanununda yapılan değişiklik ve gider avansının peşin yatırılması ve eksikliklerinin sonradan tamamlanması nedeniyle boşanma davaları bakımından dava masrafları dahil olarak çalışmaktadır.  Ofisimiz de dava masrafları ve avukatlık ücreti toplamı olarak tek bir tutar talep etmektedir. Zira boşanma davası açmak isteyen kişilerin büyük bir çoğunluğu davanın başından neticelenmesine kadar ki süreçte toplam harcayacakları tutarı peşinen bilmek istemektedirler. (Bkz: Boşanma Davası Ücretleri Ve Masrafları)

Av. Tuğsan YILMAZ
0212 343 24 95

Boşanma davalarında bize en çok sorulan 100 sorunun cevabını sizler için derledik. Okumak için aşağıdaki linke tıklayınız;

Boşanma Davası Avukatı – Merak Edilen 100 Soru 100 Cevap