Title: Evlilik Birliğini Temelinden Sarsan Olaylar Nelerdir?
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Oct 15
Rating: 5.0

Evlilik, toplumda ‘hayat arkadaşlığı’ olarak tasvir edilen, bir anlamda tarafların yaşamlarını birleştiren fikrî, duygusal, ruhsal ve maddî bir birlikteliktir. Eşler, bu birliktelik süresince birbirlerine karşı bazı yükümlülükler altına girmektedirler. Bu yükümlülükler evlilik birliğinin devamının sağlanması, evlilik içerisinde huzur ve güven ortamının sağlanması açısından hayatî bir önem arz etmektedir.

Bu yükümlülüklerin ihlâl edilmesi ile evlilik birliği içerisindeki sevgi, saygı, hoşgörü ortamının bozulması, eşler arasında evliliğin tahammül edilemeyecek boyutlara ulaşabilmesi işten bile değildir. Evlilik birliğinin aldığı bu hâl, literatürde boşanmanın genel sebeplerinden evlilik birliğinin temelinden sarsılması şeklinde yer almaktadır.

Kanunun lafzında evlilik birliğini sarsan sebepler şeklinde açık bir düzenleme bulunmaması ile birlikte Yargıtay içtihatlarına göre evlilik birliğini temelinden sarsan olaylara şu örnekleri verebiliriz: Eşlerin birbirlerine karşı olan sadakat yükümlülüklerinin ihlâli, eşlerden birinin aşırı miktarda alkol alması, eşlerin birbirlerine karşı olan cinsel görevlerini yapmaktan kaçınmaları, kadının bekâretinin olmayışı, tahammül edilemeyecek kıskançlık hâli, eşlerin birbirlerini diğer insanların huzurunda onurunu zedeleyecek şekilde aşağılaması ve kadının kaynanası ile birlikte yaşamaya zorlanması hâli.  Evlilik birliğini temelinden sarsan ve yukarıda belirttiğimiz örnekleri çoğaltmak mümkün olup kanunen yukarı da verilen örnekler tahdidi nitelikte değildir.

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasında Dava

TMK (166/1) hükmünde tek fıkrada; ’Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenemeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir’ şeklinde düzenlenmiştir.

Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını veya evlilik birliğinin taraflarca tahammül edilemez hale geldiğini hâkim takdir eder. Bu davayı, kusurun kimde olduğuna bakılmaksızın her eşin açma hakkı vardır mamafih kusur bu davada hiçbir öneme sahip değildir demek mümkün değildir. Kusur kavramı, davanın sonucunda tazminata hükmedildiği hallerde kusurlu olan eşin aleyhine etki gösterecektir. Bu davada görevli mahkeme diğer boşanma davalarında olduğu gibi Aile Mahkemeleridir.

Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı iddiasıyla açılan boşanma davasında davacı iddiasını ispatlamaya davalı ise davanın reddini ve iddiaların gerçek dışı olduğunu kanıtlamaya çalışacaktır. Bu kapsamda dava süreci adeta bir satranç oyununa benzemekte olup dava stratejisi ile ilgili olarak boşanma avukatı vasıtasıyla süreci yönetmek elzemdir.

Av. Tuğsan YILMAZ
Alper ÇABUK

Önceki makale için; Nafaka Çeşitleri Nelerdir?