Title: İsim Ekletme Davası
Reviewed by Av.Tuğsan YILMAZ on Mar 28
Rating: 5.0

İsim ekletme, değiştirme yahut düzelttirme davası uygulamada sıkça karşılaştığımız bir dava türüdür. Kişiler ebeveynleri tarafından konulan isimler ile çağrılmayabilir yahut tanınmayabilir ya da ek olarak başkaca bir isimle de anılabilirler. İşte bu durumda isim ekletme davasının varlığından bahsetmek gerekmektedir. Örneğin Ahmet isimli bir kişi arkadaş çevresi, iş yahut okul yaşamındaki çevresi tarafından Ahmet Hasan ismiyle tanındığı takdirde kişinin isim ekletilmesi talebiyle dava açması zaruri olmaktadır.

İsim ekletme amacı ve talebi bulunan kişilerin bu taleplerini içerir mahiyette isim ekletme davası açması gerekmektedir. Adın değiştirilebilmesi yahut yeni bir adın ekletilebilmesi bakımından esaslı unsur ispat kavramıdır. Açılacak olan davada mahkeme tarafından isim ekletilebilmesi için haklı bir nedenin varlığı ve ispatı aranmaktadır.

Haklı nedene ilişkin nelerin haklı neden sayılabileceğine hukuki mevzuatımız tarafından yer verilmiştir, Yargıtay kararları nedeniyle çeşitli içtihatlar oluşmuştur. Ancak mevzuatta yer alan ve içtihatlarda belirtilen haklı nedenler sınırlayıcı nitelikte değildir. Hakim somut davada davacı tarafından isim ekletme konusunda haklı bir sebebin öne sürülüp sürülmediğini takdir etmektedir.

Kişi, örf adetlere aykırı düşmeyecek şekilde bir anlam taşıyan ismin ekletilmesini talep edebilmektedir. Ekletilmek istenen ismin Türkçe alfabesine uygun nitelikte bulunması gerekmektedir. Türkçe’ ye uygunluk kriteri gereğince ekletilmesi amacıyla açılan davada Türk alfabesinde bulunmayan x,w gibi harflerin bulunmaması gerekmektedir. Örneğin, aynı ailede birden fazla aynı isimli kişinin bulunması hasebiyle kişileri ayırt etmek amacıyla kullanılan ek isimlerin, isim ekletme talebiyle açılan davada gerekçe olarak gösterilmesi mümkündür.

Ad kişinin diğer bireylerden ayırt edilmesini sağlayan, kişilerin güncel hayatında psikolojik durumunu dahi etkileyebilecek düzeyde kuvvetli bir etmendir. Bu nedenle kişinin güncel hayatında kullanmış olduğu ikinci bir isminin ekletilmesini arzu etmesi en doğal hakkıdır.

Dava süreci esnasında isim ekletmeyi talep eden davacı hakkında aranan şahıslardan olup olmadığı hususunda kolluk araştırması yapılmaktadır. Bu araştırma neticesinde kişinin aranan şahıslardan olmadığının tespiti ve sunulan hukuki gerekçenin ispatı ile hakim talep olunan ismin ekletilmesine karar vermektedir. Davacı, ekletilmesi isteminde bulunduğu adın mevcut adından önce yahut sonra eklenmesine ilişkin talepte bulunmalıdır. Örneğin Arzu isimli bir bayanın Selen isminin eklenmesi talebiyle açmış olduğu davada kullanım şeklinin Arzu Selen mi yoksa Selen Arzu mu olduğunu beyan etmeli ve bu kapsamda talepte bulunmalıdır.

Av. Tuğsan YILMAZ 

İsim-Soyisim değiştirme/ekletme/düzeltme davası ile ilgili aşağıda yer alan diğer yazılarımızı okumak için lütfen başlıklar üzerine tıklayınız.

İsim-Soyisim Değiştirme Davası

Ad-Soyad Değiştirme Davası Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Birden fazla kez ad-soyad değiştirme davası açılabilir mi?