Title: Arama Motorlarında Unutulma Hakkı Nedir?
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Nov 4
Rating: 5.0

Günümüzde teknolojik bağlamda yaşanan gelişmeler ile insan hayatı çok daha kolaylaşmış, bilgi depolama ve bilgiye ulaşabilme konusunda hiçbir engel kalmamıştır. İnternet koca bir bilgi denizi hâlini almış, isteyen istediği biçimde bu denizden faydalanma imkânı bulmuştur.

Unutulma Hakkı Nedir?   

Bireyler internette istedikleri bilgilere ulaşabilmek amaçlı olarak arama motorlarından faydalanırlar. Bu bağlamda anahtar kelimeleri içeren milyonlarca veriye bir saniyeden daha kısa sürede ulaşabilen internet kullanıcıları, kendileri ile ilgili olan bazı verilerin internette yer almasını istemeyebilir. İstemediği bir görüntünün, istemediği bir verinin 2,7 milyar insan tarafından ulaşılabilir olduğunu bilmek kişiyi zor bir durumla karşı karşıya getirebilmektedir. İşte unutulma hakkı, bireylerin kendileri ile ilgili, başkaları tarafından ulaşılmasını istemediği dijital verilerin arama motorlarından kaldırılmasını talep etme hakkıdır.

İlk kez 2012 yılında gündeme gelen unutulma hakkı, bir vatandaşın bu hakkı talep etmesi üzerine Avrupa Birliği hukuku çerçevesinde en yüksek yargı organı olan Avrupa Birliği Adalet Divanı(ABAD) tarafından, kişinin ulaşılmasını istemediği verilerin arama motorlarından kaldırılması hususundaki kararında yer almıştır.

Unutulma Hakkının Türk Hukuku ile Bağlantısı

ABAD tarafından alınan bu karar ile önde gelen arama motorlarından Google ve Bing, kullanıcıların unutulma hakkı çerçevesinde istenmeyen içeriğin internet ortamından kaldırılması yönündeki taleplerini dikkate almaya başlamıştır. Ancak an itibariyle bu haktan sadece Avrupa Birliği üyesi ülkeler yararlanabilmektedir. Ülkemiz kullanıcılarının bu haktan mahrum kalmalarının temelinde bu konu ile ilgili yasal düzenlemelerin olmaması yer almaktadır.

Anayasanın 20. maddesinde Özel Hayatın Gizliliği Ve Korunması başlığı altında 2010 yılında eklenen fıkra ile ‘’Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.’’ şeklindeki hüküm ile yasama organı, yaşanan teknolojik gelişmeler karşısında bireylerin özel hayatının korunması hususuna anayasal düzeyde önem vermiştir ancak unutulma hakkı ile ilgili Avrupa Birliği ile müşterek ve arama motorlarını bağlayıcı nitelikte gerekli yasal düzenlemelerin yapılmaması, bireylerin bu haktan mahrum kalmaları sonucunu doğurmaktadır.

Av. Tuğsan YILMAZ
H.A.ÇABUK

Önceki Yazı İçin; Elektronik İmza ve Kullanım Alanları