Title: Avukatlık Ücreti İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Jan 8
Rating: 5.0

Avukatlık Ücreti Nedir?

Avukatlık ücreti, hukuki bir işlemin yapılması, dilekçenin yazılması, sözlü veya yazılı danışma, hukuki bir dava açılması yahut takibi, ceza davasında savunma veya müşteki vekilliği vb. hukuki süreçlerde avukatla temsil nedeniyle ödenen kamu görevi ifa eden ancak serbest meslek erbabı olan ve hayatını bu meslekten idame ettiren avukata ödenen tutarı ifade etmektedir.

Avukatlık Ücretine Dava Masrafları Dâhil Midir?

Avukatlık ücreti dava harç ve masraflarını yahut sair giderleri içermemektedir. Söz konusu ücret emek ve mesaisi nedeniyle avukat kazancını ifade etmektedir. Ancak sözleşme serbestisi gereği avukat ile müvekkili arasında dava sürecinin masrafları, işin mahiyeti icabı yol, konaklama ve sair giderlere yönelik her şeyin dahil olduğu bir avukatlık ücret sözleşmesi de yapılabilir.

Avukata Danışmak Yahut Yazılı Mütalaa Almak Ücretli Midir?

Avukatlık Kanunu gereği avukat ile yapılan hukuki mahiyetteki görüşme, danışma, soru sorma, evrak incelenmesini ve görüş bildirmesini talep etme ücrete tabidir. Bu kapsamda Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ ne göre tarafınızdan avukatlık ücreti talep edilebilir. Avukatla yapacağınız görüşme öncesinde randevu talep ederken danışma ücreti konusunda bilgi almanız daha sağlıklı olacaktır.

Avukatların mesleklerini ifa edişi ile doktorların çalışma şekli bedel talebi bakımından birbirine benzerdir. Nasıl ki bir doktora muayene için gidildiğinde ücret ödenmekte ise tabiri caiz ise hukuki teşhis ve tedavi için de bedel ödenmesi doğaldır.

Avukatlık Ücreti ile Birlikte Ödenen Dava Masrafları Geri Alınabilir Mi?

Avukatlık ücreti ile birlikte dava masrafları ödediğiniz takdirde davanın kazanılması ile birlikte yargılama masrafları karşı taraftan tahsil edilecektir.

Dava Sonunda Ödediğim Avukatlık Ücretini Geri Alabilir Miyim?

İster ceza hukukuna ilişkin bir dava olsun isterse boşanma, tazminat, iş hukuku, ticaret hukuku vb. kapsamdaki bir hukuk davası olsun avukatınıza ödediğiniz avukatlık ücretini karşı taraftan alamazsınız. Dava sonucunda mahkemenin karar verebileceği kazanan taraf için ancak karşı taraf vekalet ücreti olup söz konusu bedel ise avukata ödenmektedir.

Her avukatın talep edilen hukuki işlemle ilgili olarak asgari ücret tarifesinin altında kalmamak kaydıyla isteyeceği avukatlık ücreti birbirinden farklıdır. Bu nedenle muvazaalı işlem yapılmasını önlemek amacıyla dava sonucunda kazanan tarafın avukatına ödemiş olduğu ücrete ilişkin mahkemelerce karar verilmemektedir.

Dava konusu itibarıyla uzlaşılarak çözümlendiği takdirde taraflarca avukatlık ücretinin kimin tarafından ödeneceği kararlaştırılabilir.

Avukatlık Ücreti Peşin Mi Ödenir?

Avukatlık ücretinin ödeme şekli, vekil ile müvekkil arasında yapılacak sözlü yahut yazılı anlaşmaya göre belirlenebilir. Uygulamada ceza davaları bakımından avukatlık ücreti peşin ödenirken icra takiplerinde yer alan avukatlık ücreti ise alacağın karşı taraftan tahsili ile birlikte ödenir.

Avukat İle Yapılan Ücret Sözleşmesindeki Bedel Süresinde Ödenmezse Yahut Hiç Ödenmezse Ne Olur?

Avukatlık ücret sözleşmesi mukabilinde kararlaştırılan bedelin avukatın emek ve mesaisine binaen ödenmesi gerekmektedir. Yasal mevzuat gereğince bir avukat müvekkili tarafından verilen vekaletnamesini ilgili dava dosyasına sunmakla birlikte avukatlık ücretine hak kazanmış demektir. Avukatlık ücret sözleşmesindeki ücret ödeme borcu ifa edilmediği takdirde avukat tarafından dava açılabilir ve faizi ile birlikte tahsil edilebilir.

Avukatlık Ücretinde Miktar Nasıl Belirlenir?

Avukata ödenecek ücretin kapsamı her yıl barolarca tavsiye niteliğindeki ücret ve asgari ücret tarifesince belirlenmektedir. Avukatlık asgari ücret tarifesince belirtilen tutarların altında kalmamak üzere avukatlık ücreti vekil ile müvekkili tarafından kararlaştırılır. Söz konusu ücret, sadece dava dilekçesinin yazılması, itiraz dilekçesi ve temyiz dilekçesi ve sair dilekçeler şeklinde olabileceği gibi davadaki tüm işlemler için de kararlaştırılabilir.

Avukat tarafından talep edilen ücret avukatın çalışma alanına, yetkinliğine, tecrübesine ve dava ile ilgili öngörüsüne göre farklılık gösterebilir. Örneğin bir dava için görüşülen iki farklı avukat tarafından talep edilen ücretler farklı olabilir. Ya da avukat tarafından istenen bedel sizin için fazla olabilir. Bu gibi durumlarda avukat ile yapılan görüşmelerde süreç ile ilgili bilgi aldıktan sonra karar vermek daha doğru olacaktır. Zira dava süreçleri bakımından süreler taraflarca uzun bir birlikteliği gerektirebilir. O nedenle hukuki ihtilafın bulunduğu konuya vakıf bir hukukçu ile hareket edilmesi tercih edilmelidir. Daha spesifik alanlarda çalışan ve ayda belli bir dava sayısından fazlasını iş yükü nedeniyle kabul etmeyen hukukçular tercih edilebilir.

Bir önceki genel kategorisindeki yazı için; Aşırı Yararlanma(Gabin) ve Unsurları