SORUNUZ MU VAR?

Monthly Archives: Nisan 2014

//Nisan

“Seni Artık Sevmiyorum!” demek boşanmaya neden midir?

Geçmişten günümüze evlilik birliğinin devamı hususunda önem arz eden mevzulardan biri olarak kabul edilen eşlerin birbirini sevmesi, eşler arasında kurulan saygı ilişkisi ve iletişim gibi unsurları da doğrudan etkileyerek, eşlerin birbirine karşı fiziksel ve duygusal olarak güçlü bağlar kurmasını sağlamakla birlikte evlilik hayatının uyum ve dayanışma içinde sürdürülmesini sağlayarak çoğu insanın hayallerinde ön sıralarda mesken […]

Yazan |Nisan 30th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

Boşanma Davasında Karşı Dava Açma

Yüzyıllar boyunca sosyal bir olgu olarak mevcudiyetini koruyan boşanma, evlilik kadar eski bir kavram olmakla birlikte her ne kadar toplum algısı karşısında olumsuz bir kimliğe bürünse de içinde yaşanılan toplum ve kültüre göre farklılık göstermek üzere eşler arasında yaşanılan bireysel, sosyal, ekonomik ve kültürel anlaşmazlık ve uyuşmazlıklar neticesinde başvurulan bir yöntem olarak kabul edilmektedir. Boşanma […]

Yazan |Nisan 29th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|4 Yorumlar

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Tanınması ve Tanımanın İptali Davası

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 295.maddesinde koşul ve şekilleri belirtildiği üzere tanıma, evlilik dışında doğan bir çocuğun baba ile arasında soybağı ilişkisini kurmaya yönelik, babanın, nüfus memuruna veya mahkemeye yazılı başvurusu ya da resmi senette veya vasiyetnamesinde yapacağı beyanla ortaya çıkan tek taraflı bir hukuki işlem olmasının yanısıra kural olarak şarta bağlanamayan inşai bir haktır.

Tanıma, […]

Yazan |Nisan 27th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

Boşanma Sebebi: Cinsel İlişkiden(Birliktelikten) Kaçınmak

Toplumsal gelişim ve olgunlaşmanın en küçük birimini meydana getiren evlilik müessesesi, içinde barındırdığı sosyal amaçla birlikte tarafların psikolojik, sosyal ve biyolojik unsurlarının karma bileşeni şeklinde işlevsellik kazanan cinselliğin bir getirisi olan cinsel istek ve arzuları tatmin etme gayesini de içinde barındırmaktadır.

Türk toplumunda geçmişten günümüze uzanan süreç içerisinde her ne kadar cinsellik kavramına gizli kapılar ardından […]

Yazan |Nisan 26th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|5 Yorumlar

Eve Yerleştirilen Ses Kayıt Cihazı İle Dinleme Boşanma Davası Delili Olabilir Mi?

Günümüzde artık sosyal hayatla ayrılmaz bir bütün haline gelen hemen her insan, 21.yüzyıl süreciyle birlikte ileriye dönük değişim ve gelişmeler kaydeden bilim ve teknoloji ile, yaşamlarımızın birer parçası haline gelmiş olan opsiyonu geniş teknolojik aletleri, gündelik hayatı kolaylaştırmak gayesiyle bir çok alanda hevesle kullanmaktadırlar. Böylece gelişen teknoloji ile birlikte özel hayatın gizliliği prensibi, önceki çağlarda […]

Yazan |Nisan 25th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|1 Yorum

Tehdit Suçu, Şartları, Unsurları ve Ceza Davası

Tehdit Suçu

Tehdit; kelime anlamıyla hayata, bilgiye, her türlü faaliyete, çevreye veya mülkiyete zarar verme potansiyeline sahip ve tehlike oluşturacağına işaret eden doğal veya insan davranışı bir olaydır. Türk Ceza Kanunu ise hürriyete karşı suçlar başlığı altında 106. maddesinde tehdit suçunu hüküm altına almış ve kişinin kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına, malvarlığına yönelik […]

Yazan |Nisan 22nd, 2014|Ceza Hukuku|300 Yorumlar

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligine Gidebilir Mi?

Türk futbolunda 3 Temmuz Süreci olarak adlandırdığımız şike ve teşvik iddialarıyla yürütülen ve olağan kanun yolları açısından kesinleşen dava artık hepimizin malumudur. Dava sonunda başta Fenerbahçe SK Başkanı Aziz Yıldırım olmak üzere birçok kulüp başkanı ve yöneticisi önemli cezalarla karşı karşıya kaldı. Olayın UEFA boyutunda ise en ciddi yarayı Fenerbahçe SK aldı. Fenerbahçe şampiyon olduğu […]

Yazan |Nisan 22nd, 2014|Spor Hukuku|1 Yorum

Boşanma Kararı Çocuklara Nasıl Açıklanmalı?

Eşlerin boşanmaya karar vermelerinin ardından başlayan süreçle birlikte bu kararı müşterek çocuklara açıklamak, çocuk ve ailenin yapısına göre farklılık göstermekle birlikte her somut olayın şartları kendi bünyesinde değerlendirilmek üzere çeşitli etkenlere tabi tutularak değişkenlik göstermektedir.

Kuşkusuz boşanma hususunda fikir birliğine varmış çiftler için yeni bir hayatın habercisi olan bu karardan sadece tarafların sosyal yaşantıları etkilenmemekle birlikte […]

Yazan |Nisan 21st, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

İnternet Vasıtasıyla İşlenen Hakaret Suçu Ve Ceza Davası

Türk Ceza Kanunu’ nun 125-131 maddeleri arasında düzenlenmiş olan hakaret suçu; yüz yüze, sesli iletişim araçlarıyla, seslerin kaydedilmesiyle, görüntülü olarak, alenen yahut gıyaben veya basın yayın organları aracılığıyla işlenebildiği gibi internet vasıtasıyla da işlenebilmektedir.

Hakaret suçu kişinin şeref ve haysiyeti ile ilgili yapılan onur kırıcı ve aşağılayıcı söz ve içerikleri kapsamaktadır ve soruşturması ile kovuşturulması mağdurun […]

Yazan |Nisan 20th, 2014|Ceza Hukuku|67 Yorumlar

Aile İle İlgilenmemek Boşanma Sebebi Midir?

İnsanoğlunun yaratılışından günümüze uzanan tarih sahnesi boyunca, mevcudiyetini her daim koruyan bir kurum olan aile, toplumların gelenek, görenek, din, kültür ve diğer özelliklerine göre şekillenmek üzere vuku bulan, toplumun en küçük temel birimi olarak kabul edilmektedir.

Tıpkı insanoğlu gibi sosyal bir varlık olarak kabul edilen aile, kişilerin temel gereksinimlerinden olan beslenme, bakım, barınma, eğitim ve duygusal […]

Yazan |Nisan 17th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok