Title: Eşim Boşanmak İstemezse Boşanma Gerçekleşir Mi?
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Sep 19
Rating: 5.0

Evliliğin sona erdirilmesi arzusuyla boşanmak isteyen kimse boşanma davası açmak zorundadır. Türk Medeni Kanunu’na göre anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma şeklinde bir ayrım yapılmaktadır. Çekişmeli boşanma ise kanunda aldatma, hayata kast, pek kötü muamele ve onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, akıl hastalığı, evlilik birliğinin temelinden sarsılması(şiddetli geçimsizlik), terk şeklindeki alt başlıklarla düzenlenmiştir.

Eşlerden kadın yahut erkeğin boşanmak istememesi durumunda birden fazla sebep ile karşılaşmak olasıdır. Örneğin boşanmak istemeyen eş, eşini çok sevdiği için ayrılmak istemeyebilir veya eşine acı çektirmek maksadıyla bu davranışı sergileyebilir. Sonuç itibarıyla bir eşin boşanmak istememesi durumunda boşanmak isteyen eş çekişmeli boşanma davası açmak zorundadır. Çekişmeli boşanma sebeplerinden hangisi ile dava açılacağı eldeki delillere ve somut vakıalara göre değerlendirilmelidir. Zira çekişmeli boşanma sebeplerinden birisine dayanarak boşanma davası açan eş iddiasını delilleri ile ispatlamak zorunda olacak iken, boşanmak istemeyen eş ise ileri sürülen delillerin, somut vakıa ve olguların gerçekleşmediğini ve boşanma sebebinin mevcut olmadığını ispat etmeye çalışacaktır.

Boşanma konusunda toplumdaki doğru bilinen yanlışlardan birisi de bir eşin boşanmayı istememesi nedeniyle boşanmanın gerçekleşmeyeceği algısıdır. Halbuki dava gerekçesi olan iddiayı ispat boşanmak için yeterli bir sebeptir.

Boşanmak istemeyen eş ne yapabilir?

Boşanmak istemeyen eş genellikle davayı uzatmaya yönelik olarak davranışlar sergilemektedir. Kimi zaman ise açılmış olan boşanma davasını takip etmemekte, duruşmalara katılmamakta ve katılmadığı takdirde dahi iyi olduğu yanılgısına düşmektedir.

Bir eşin boşanmak istememesi durumunda duruşmalara katılmaması, delil ve cevap dilekçesi sunmaması Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca iddiaları reddetmiş sayılmasına neden olsa da özünde yargılamayı kısaltmaktadır. Dilekçeler teatisi ve ön inceleme aşamasının tamamlanması daha kısa bir zaman zarfında mümkün kalmaktadır. Bu durumda davacı iddiasını ispat ettiği takdirde kısa süre içerisinde mahkemeden boşanma hükmünü alabilecektir.

Bir eşin boşanmak istememesi durumunda diğer bir ihtimal olan, davayı boşanma avukatı ile takip ve davacının boşanma sebeplerinin, iddiasının ve delillerinin boşanmaya yeterli olamayacağı savunmasında ise hem yargılama süreci uzamakta, hem de davayı takip ve karşı delillerle boşanma hükmünün verilmesi engellenmeye çalışılmaktadır. Diğer bir deyişle, boşanma talebinin ve davanın reddine karar verilmesi amaçlanmaktadır.

Sonuç Niyetine;

Eşlerden birisinin boşanmak istememesi boşanmamak adına tek başına yeterli değildir. Ancak şartlar olgunlaştığı takdirde davanın süresinin uzamasında bir etken olarak kabul edilebilir. Boşanma davasında davacı ve davalının iddiaları, sunulan deliller ve dosya kapsamındaki tüm bilgi ve belgeler her davada ayrı olarak irdelenerek aile mahkemesi hakimi tarafından boşanma gerekçesi ve ispatı değerlendirilerek hüküm tesis edilecektir.

Bir önceki yazı olan Boşanma Sürecinde 5 Altın Kural! ı da okumanızı öneririz.

Av. Tuğsan YILMAZ