SORUNUZ MU VAR?

Çekişmeli Boşanma Davası

/Tag:Çekişmeli Boşanma Davası

Gizli Görüntü Kaydının Boşanma Davasında Kullanımı

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 189. maddesinde açıkça hukuka aykırı elde edilen delillerin mahkeme tarafından bir vakıanın tespitinde dikkate alınmayacağı hüküm altına alınmıştır. Gizlice ve karşı tarafın rızası dışında elde edilen gizli ses ve görüntü kaydı alma sonucu elde edilen deliller normal şartlar altında kişinin özel hayatının ihlali açısından hukuka aykırı elde edilmiş sayılmaktadır. Ancak söz konusu […]

Yazan |Ocak 24th, 2017|Aile ve Şahıs Hukuku|1 Yorum

Çekişmeli Boşanma Davası Dilekçesi ve Süreci

Tarafların boşanma konusunda anlaşamamaları, anlaşmalı boşanma protokolünün taraflarca onaylanmaması veya anlaşmalı boşanma davası açabilmek için en az bir yıllık evlilik şartının sağlanamaması gibi nedenlerden dolayı eşler, çekişmeli boşanma davası kategorisinde boşanma talebinde bulunacaklardır. Anlaşmalı boşanma davalarıyla kıyaslandığında çekişmeli boşanma davalarının daha uzun sürmesi ile birlikte tarafları maddî, fiziksel ve psikolojik yönden daha çok yıprattığını söylemek […]

Yazan |Ekim 24th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

Evlilik Birliğini Temelinden Sarsan Olaylar Nelerdir?

Evlilik, toplumda ‘hayat arkadaşlığı’ olarak tasvir edilen, bir anlamda tarafların yaşamlarını birleştiren fikrî, duygusal, ruhsal ve maddî bir birlikteliktir. Eşler, bu birliktelik süresince birbirlerine karşı bazı yükümlülükler altına girmektedirler. Bu yükümlülükler evlilik birliğinin devamının sağlanması, evlilik içerisinde huzur ve güven ortamının sağlanması açısından hayatî bir önem arz etmektedir.

Bu yükümlülüklerin ihlâl edilmesi ile evlilik birliği içerisindeki […]

Yazan |Ekim 15th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

Üvey Çocuğa Kötü Davranma Nedeniyle Boşanma

Modern hukukta çocuğun korunması gayesini barındıran bir müessese olarak kabul edilen velayet, esas olarak çocuğa toplumda ayrı bir birey olduğunun bilincine varmasını sağlayarak onun velayeti altında bulunduğu kişi veya kişilerden bağımsız bir kişilik kazanması ve hayat akışı içerisinde zamanla kendine yeter hale gelerek ihtiyaçlarını kendi karşılaması hususunda önem arz etmektedir.

Velayet mevzusunu anne ve babanın şahsi […]

Yazan |Ağustos 21st, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|3 Yorumlar

Çekişmeli Boşanmanın Anlaşmalı Boşanmaya Çevrilmesi

Yaşadığımız ülke sınırları içerisinde, refah seviyesi yüksek yaşam tarzlarını benimsemiş kesimlerle birlikte hayat şartlarının olumsuz getirileri altında yaşayan kesimler arasında fark gözetmeksizin, toplumun her kesimden insanının karşılaşabileceği bir olgu olması itibariyle boşanma, geçimsizlik ve birtakım ekonomik problemler başta olmak üzere aldatma, duygusal anlaşmazlıklar ve karşılıklı iletişim bozuklukları gibi sebeplerle ortaya çıkmaktadır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununda […]

Yazan |Nisan 6th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|17 Yorumlar

Eşim çalışmama izin vermiyor. Boşanma sebebi midir?

Eski çağlardan günümüze bilgili ve eğitimli nesillerin yetişmesinde önemli roller üstlenen kadınlar, tarih zamanları içerisinde, dönemin durum ve özelliklerine göre çeşitli alan ve statülerde çalışarak ülkelerin gelişmesinde doğrudan pay sahibi olan ekonomik faaliyetlere katılmışlardır. Küreselleşen dünya ve eğitim seviyesindeki artış ile artık iş hayatının daha çok içinde olan kadın, ülkemizde çeşitli yasal düzenlemelerle birlikte çağdaş […]

Yazan |Şubat 18th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

TERK NEDENİYLE BOŞANMA : USUL VE ESASLAR

Aşağıda yer alan güncel Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı’ nda terk nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için gereken ve dava şartı olan ihtarın süresi, usul ve esasları, ihtarın sadece mahkeme tarafından gönderilebileceği ve ihtarı gönderen mahkemenin esas hakkında inceleme yapamayacağı, usulüne uygun ihtarın varlığı halinde terk nedeniyle boşanma davasında esasa geçilebileceği, terk için haklı bir nedenin […]

Yazan |Ağustos 19th, 2013|Aile ve Şahıs Hukuku|8 Yorumlar

BOŞANMA DAVALARINDA MANEVİ TAZMİNAT

Evlilik kurumunun boşanma ile sona ermesi nedeniyle kişilik hakları saldırıya uğrayan, kusurlu taraftan manevi tazminat olarak bir miktar para ödemesini isteyebilir. Bu hüküm 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 174/2 maddesinde belirtilmiştir. Manevi tazminat talebinde bulunabilmek için kanunda yazılı şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu şartların ilki tazminat talebinde bulunan eşin kusursuz veya daha az kusurlu olmasıdır. Boşanma […]

Yazan |Temmuz 15th, 2013|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI

Evlilik birliğinin yasal olarak sona ermesi haline boşanma denir. Türk Hukuku’ nda boşanma ancak kanunun öngördüğü şartların gerçekleşmesi ile vuku bulur. Kanun boşanmanın ancak haklı bir sebebin varlığı halinde mümkün olabileceği hükmünü getirerek toplumun temel taşı olan aile kurumunu korumaya ve evlilik birliğinin devamını sağlamaya çalışmıştır. Ancak karşılıklı sevgi ve saygı ortamının olmadığı aile hayatlarının, kişiler için […]

Yazan |Nisan 10th, 2013|Aile ve Şahıs Hukuku|82 Yorumlar