Title: Boşanma Protokolü Nasıl Yazılır?
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Jan 20
Rating: 5.0

Boşanma Protokolü Nedir?

Boşanma protokolü,  ister anlaşmalı boşanma davası açılsın isterse çekişmeli boşanma davası açılsın tarafların boşanma ve boşanmanın eki niteliğindeki hususlarda anlaşarak boşanma davasının neticelenmesi için ortaya koydukları iradenin ve anlaşmanın yazılı bir şekilde düzenlenmiş halidir. Boşanma protokolünde sadece boşanma yönündeki uzlaşı yetmeyecektir. Boşanma protokolünde nafaka, tazminat, mal paylaşımı varsa çocukların velayeti gibi hususların da karara bağlanması gerekecektir.

Boşanma Protokolü Dilekçesi

Boşanma protokolü mutlaka yazılı olarak hazırlanmalıdır. Boşanma protokolü taraflarca hazırlanabileceği gibi boşanma avukatına hazırlatılabilir. Çeşitli internet sitelerinde boşanma protokolü örneği adı altında boşanma protokolü şablonları yer almaktadır. Ancak bu gibi örneklere rağbet edilmemesi yahut söz konusu boşanma protokolünün arzuhalci olarak tabir edilen dilekçecilere yazdırılmaması gerekir. Zira hukuki bilgiden yoksun kimselerce hazırlanan boşanma protokolü ileride çeşitli hak kayıplarına ve sıkıntılara yol açabilir. Örneğin boşanma protokolü dilekçesinde çocukla kişisel ilişkinin tesis edilmesi önemlidir. Velayeti kendisinde bulunmayan eş için kapsamlı bir boşanma protokolü hazırlanmadığı takdirde ilerleyen zaman dilimi içerisinde kişisel ilişkinin tesisine yönelik yeni bir dava açılması, ek bir maliyetin ortaya çıkması gerekebilir.

Boşanma Protokolünün Önemi Nedir?

Boşanma protokolü neticesi itibariyle tarafların anlaşmasını ifade eder. Mahkemeler bu kapsamda unsurlarında eksiklik olmayan kanuni olarak düzenlenmiş boşanma protokolünü kabul etmektedir. Ancak kamu yararı olan bazı alanlarda denetim ve re’sen düzenleme yetkisine sahiptirler. Bu nedenle boşanma protokolü hazırlanırken detaylı bir çalışma yapılmasında fayda vardır. Zira duruşma anında istenmeyen bir düzenlemenin ortaya çıkması boşanma davasının tarafları bakımından sürpriz bir problem ortaya çıkartabilir. Bu durumda ya taraflar arasındaki anlaşma yok olacak ya da mahkemece yapılan düzenleme kabul edilmek zorunda kalınacaktır. Boşanmak isteyen tarafların böylelikle birbirine duyduğu güven de azalacaktır.

Boşanma Protokolü (Boşanma Sözleşmesi) Nasıl Hazırlanır?

Boşanma protokolü hazırlanırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Öncelikle Medeni Kanunun 166. maddesinin 3. fıkrasına binaen hazırlanmalıdır. Boşanma protokolünde tarafların ad ve soyadları, t.c. kimlik numaraları, adresleri, evlilik tarihleri, varsa çocuklara ilişkin doğum ve kimlik bilgileri mutlaka yer almalıdır. Ayrıca boşanma protokolünde tedbir nafakası, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası, maddi manevi tazminat, mal paylaşımı, müşterek çocukların velayeti ve kişisel ilişkinin tesisi mutlaka yer almalıdır. Boşanma davasının taraflarının istek ve mevcut anlaşmalarına göre boşanma protokolünde bulunması gereken unsurlar artabilir. Çeşitli internet sitelerinde yer alan çoğu örnekte bu hususlar belirtilmekle birlikte büyük bir kısmı eksik ve hatalıdır. Boşanma protokolüne matbu bir metin gözüyle bakmamak gerekir. O nedenle boşanma protokolünün boşanma avukatı tarafından hazırlanmasında mutlak fayda vardır. Zira her boşanma protokolü somut şartlara göre boşanma avukatı tarafından en başından sonuna kadar baştan yazılır, matbu bir metin kullanılamaz.

Boşanma Protokolü Mahkemeye Ne Zaman  Verilir?

Boşanma protokolü anlaşmalı boşanma davasında davanın açılırken dava dilekçesi ile sunulabileceği gibi cevap dilekçesi ile de verilebilir. Verilmediği takdirde ise yargılamayı yapan aile mahkemesi tarafından hazırlanacak tensip zaptı ile istenebileceği gibi ön inceleme duruşmasında da sunulması için taraflara kesin süre verilebilir. Mahkemece taraflara kesin süre verilmesi halinde sunulmadığı takdirde dava reddedilebilir. (Anlaşmalı boşanma davası ile ilgili bilgi için bakınız: Anlaşmalı Boşanma Davası )

Çekişmeli boşanma davasının ise yargılama usulü farklıdır. Taraflar başta boşanma ve gerekli diğer hususlarda anlaşamamış olsa dahi sonrasında boşanma protokolü ile söz konusu dava sürecini anlaşarak bitirmek mümkündür. Çekişmeli boşanma davasında taraflar uzlaştığı takdirde boşanma protokolü duruşmadan önce mahkemeye sunulabileceği gibi duruşmada da sunulabilir. Son duruşmanın görülmesi ve kararın açıklanmasından önce boşanma protokolünün sunulmasında fayda vardır. (Çekişmeli boşanma davası ile ilgili bilgi için bakınız: Çekişmeli Boşanma Davası)

Av. Tuğsan YILMAZ
Yılmaz & Çelik Hukuk ve Danışmanlık Bürosu
0212 343 24 95

Konu ile ilgili diğer bir yazımız olan Anlaşmalı Boşanma Davasında Protokol başlıklı diğer bir yazımızı da okuyabilirsiniz.